ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ (ΤΑΛΕΝΤΑ)» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, υποβάλλονται στο Τμήμα από 10 μέχρι και 21 Ιουνίου 2024.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
– Αίτηση συμμετοχής
– Απολυτήριο Γυμνασίου
– Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου
– Αντίγραφο ταυτότητας
– Φάκελος με εργασίες και ειδικότερα δέκα (10) ασπρόμαυρα σχέδια και πέντε (5) έργα με χρώμα σε διάσταση 50Χ70 εκ.

Σύμφωνα με τη με αριθμό Φ.151/50945/Α5 (ΦΕΚ 507/03-04-2015 τ. Β’):
– Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν στην εν λόγω κατηγορία πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 20o έτος της ηλικίας τους.
– Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται με ταχυμεταφορές. Στην περίπτωση που αποσταλούν με ταχυμεταφορά η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Ο Κοσμήτορας
Ιωάννης Καστρίτσης
Καθηγητής ΤΕΕΤ/ Π.Δ.Μ.

© 2020 eetf.uowm.gr