Εξέταση μαθημάτων 2ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής

Τα μαθήματα του κ. Καστρίτση θα εξεταστούν την Τετάρτη

10/09/2014 στο Τμήμα και όχι στο εργαστήριο της Πρώτης.

© 2020 eetf.uowm.gr