Φωτογραφίες από την Ομαδική Έκθεση-Εγκατάσταση “ Πρόσωπα 1944-49 “ Στο Metamatic: Taf του Εργαστηρίου Χαρακτικής και Έντυπης Τέχνη Φλώρινας

ταφ poster 1-w2000-h2000 17 3 2016 ETOIMASIA 4 TAF  (24)-w1300-h1300 17 3 2016 ETOIMASIA 4 TAF  (26)-w1300-h1300 20 3 2016 ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ TAF MATAMATIC (3)-w1300-h1300 17 3 2016 ETOIMASIA 4 TAF  (16)-w1300-h1300

© 2020 eetf.uowm.gr