Η Εικαστική Πορεία και το 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής στο ΚΜΣΤ: Εργαστήρια «Φύση/ Όρια/ Υλικά 3» Επανάληψη του “Παρασκευή καλλυντικών με φυσικά υλικά”, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Η μεγάλη επιτυχία του Εργαστήρια «Φύση/ Όρια/ Υλικά 3» “Παρασκευή καλλυντικών με φυσικά υλικά”,  του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου  2014 οδηγησε στην επανάληψή του και την 8η Νοεμβρίου. Περισσότεροι από 30 εκπαιδευόμενοιφύση 1 φυση 3 φυση 4 παρακολούθησαν τη διαδικασία. Συντονισμός Βαρβάρα Μυστίλογλου και Γιώτα Καρβουνιάρη.

© 2020 eetf.uowm.gr