Υποτροφίες από την Σλοβενική κυβέρνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 167309/Ζ1/21-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων, χορηγούνται υποτροφίες από την Σλοβενική κυβέρνηση σε Έλληνες και πολίτες άλλων χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/5217aa72ecd27a00c819426db408577726a0.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

© 2020 eetf.uowm.gr