ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

I. Κατηγορίες κατατασσόμενων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

 

ΙΙ. Τρόπος εισαγωγής.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε δύο ασκήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα ως εξής:

1. Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο- μαύρο), σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ65 με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι

2. Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι διαστάσεων 60Χ70 με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν (υλικά ζωγραφικής, εκτός από χαρτί, όπου θα δοθεί από τη Σχολή).

Οι αιτήσεις καθώς επίσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2018 έως και 15 Νοεμβρίου 2018.

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση του υποψήφιου.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.

(α) Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα).

(β) Προκειμένου για πτυχιούχους ισοτίμων Σχολών Τ.Ε.Ι., θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τη Διεύθυνση Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

  1. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 στους χώρους του Τμήματος (3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης) ως εξής:

Ι.  Η πρώτη δοκιμασία στις 10:00 π.μ. και

ΙΙ. Η δεύτερη δοκιμασία στις 16:00 μ.μ. της ίδιας μέρας.

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών.

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

© 2020 eetf.uowm.gr