ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Ι. Κατηγορίες κατατασσόμενων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

 

ΙΙ. Τρόπος εισαγωγής.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα παρακάτω μαθήματα:

  • «Σχέδιο

Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-μαύρο), σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ65 με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.

 

  • «Χρωματολογία-Σχεδιολογία»

Ένα τετράωρο όπου θα εκπονήσουν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι διαστάσεων 50Χ70 με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν (υλικά ζωγραφικής, εκτός από χαρτί, όπου θα δοθεί από τη Σχολή).

 

  • «Ευρωπαϊκή Τέχνη 19ος – 20ος αιώνας», θεωρητικό μάθημα.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία για το θεωρητικό μάθημα «Ευρωπαϊκή Τέχνη 19ος – 20ος αιώνας»:

1) «Η Τέχνη του 20ου αιώνα», Χαραλαμπίδης Άλκης (University Studio Press Α.Ε.)

2) «Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης», H.H. Arnason (Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.)

3) «Τέχνη από το 1900», H. Foster κ.α. (Εκδόσεις Επίκεντρο)

 

ΙΙΙ.  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του υποψήφιου.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.

Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα).

  1. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι αιτήσεις καθώς επίσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  αυτοπροσώπως ή  ταχυδρομικά (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  3ο χλμ Φλώρινας Νικης Τ.Κ. 53100  Φλώρινα)  ή   ηλεκτρονικά  στις διευθύνσεις  atzotzi@uowm.gr & mxristopoulou@uowm.gr, τηλ. επικοινωνίας 2385055290-2385055261, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2022 έως και 15 Νοεμβρίου 2022.

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν στο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών (3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης), ως εξής:

 

Α/Α Τίτλος μαθήματος Ημερομηνία Ώρα

 

1 «Σχέδιο I» Πέμπτη  01/12/2022 10:00-14:00
2 «Xρωματολογία  Σχεδιολογία» Πέμπτη  01/12/2022 16:00-20:00
3 «Ευρωπαϊκή Τέχνη 19ος – 20ος αιώνας» Παρασκευή 2/12/2022 10:00-13:00

 

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών.

ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

© 2020 eetf.uowm.gr