Μαθήματα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης (Δ.Π.Α.)

pdm_logo          eetf_logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πρακτική  Άσκηση
Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Εικαστικών
(Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση)
dievrimeniteet@uowm.gr
1 Ιουνίου 2011- 31 Οκτωβρίου 2015

Το φυσικό αντικείμενο της Διευρυμένης Πρακτικής αφορά την υλοποίηση  δράσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές/τριες στην απόκτηση καλλιτεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας στον πραγματικό χώρο όπου θα εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί εφικτή: «η ουσιαστική αλλά και τυπική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση υποβολής». Η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν έχει συνδεθεί μέχρι τώρα με την παραγωγή που στην περίπτωση του ΤΤΕΤ συνίσταται στο δίπολο καλλιτεχνική δραστηριότητα-σύνδεση με την αγορά εργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ

α) Η σύνδεση των μελλοντικών καλλιτεχνών με χώρους καλλιτεχνικής και επαγγελματικής πρακτικής τόσο στο Νομό Φλώρινας όσο και Πανελλαδικά, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

β) Η διευκόλυνση και υποστήριξη του επαγγελματικού προσανατολισμού των μελλοντικών καλλιτεχνών σε νέες επαγγελματικές και επιστημονικές κατευθύνσεις.

γ) Η ενίσχυση του Προγράμματος Σπουδών μέσα από την επαφή με καλλιτεχνικούς θεσμούς και χώρους, καθώς και η κατάρτιση των φοιτητών/τριών σε νέα αντικείμενα και νέους εργασιακούς χώρους˙

δ) Η σύνδεση του ΤΕΕΤ με εξωσχολικούς φορείς υποδοχής και κατ’ επέκταση η ενδυνάμωση του ρόλου του σε επίπεδο καλλιτεχνικό, επιστημονικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό.

ε) Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των σύγχρονων τεχνολογιών καλλιτεχνικής πρακτικής, πληροφοριών και επικοινωνίας.

στ) Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους  ικανότητες, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην αμφίδρομη ανάδραση του Πανεπιστημίου με  κοινωνικές ομάδες που τελούν υπό αποκλεισμό.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν έχει συνδεθεί μέχρι τώρα με την παραγωγή που στην περίπτωση του ΤΤΕΤ συνίσταται στο δίπολο καλλιτεχνική δραστηριότητα-σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Οι φοιτητές εργάζονται κυκλικά στους τρεις τομείς που συνιστούν την δυνατότητα της επαγγελματικής τους επιβίωσης

kainotomia

Kαλλιτεχνική δραστηριότητα-σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Τρεις κατηγορίες φορέων/κατευθύνσεις:

α)Καλλιτεχνική Κατεύθυνση: εκθέσεις σε γκαλερί και φορείς τέχνης που μέσα από την προβολή του έργου επιτυγχάνεται η προώθηση του καλλιτεχνικού παράγωγου.

β)Εκπαιδευτική Κατεύθυνση: η εκπαιδευτική δραστηριότητα αποτελεί την βασικότερη πηγή βιοπορισμού για τους περισσότερους απόφοιτους του ΤΕΕΤ.

γ)Επαγγελματική Κατεύθυνση: αυτή η δραστηριότητα αφορά την δυνατότητα των αποφοίτων να εργαστούν σε τομείς που σχετίζονται με τους τομείς Εφαρμοσμένων  Τεχνών και που θα τους επιτρέψει στην παροχή εξειδικευμένων καλλιτεχνικών υπηρεσιών (όπως σκηνογραφία) ή στην παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση καλλιτεχνικών προϊόντων υψηλής ποιότητας (κεραμική, κόσμημα)

 

Οι φοιτητές /τριες:

1. Εργάζονται 180 ώρες επί τρεις μήνες σε ένα φορέα έως τρεις φορείς που καλύπτουν τις τρεις κατευθύνσεις (καλλιτεχνική,  εκπαιδευτική, επαγγελματική)
2. Αποζημιώνονται με 300 ευρώ το μήνα (900 ευρώ συνολικά)
3. Πιστώνονται με τρεις διδακτικές μονάδες
4. Ασφαλίζονται από το Πανεπιστήμιο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 
1. Yποβολή του έντυπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην dievrimeniteet@uowm.gr

Το έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΤ 
2.Το ίδιο έντυπο κατατίθεται έντυπα και ενυπόγραφο στη Γραμματεία της Διευρυμένης.
3. Κατανομή σε φορείς (φορέα)
4. Εργασία στο φορεά και συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή/τρια
5. παράδοση του υλικού στη Γραμματεία της Διευρυμένης
5. Σύνταξη Ημερολόγιου Δραστηριοτήτων
6. Αξιολόγηση από τον επόπτη καθηγητή/τρια


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

1.Συνέντευξη με τον επιστημονικό υπεύθυνο, επόπτες
2. Συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του ΤΕΕΤ
3. Βαθμολογία
4. Κατανόηση του σκοπού της Διευρυμένης
5. Καλλιτεχνικό έργο
6. Γνώση Ξένης Γλώσσας


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 

1. Εκδοση ΑΜΚΑ, Α.Μ.ΙΚΑ.
2. Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την είσπραξη της αμοιβής ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ δικαιούχο τον/ην εκπαιδευόμενο/η

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2011 – 2015) 

entypo_dievrymenis

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1

paradoteo_1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2

paradoteo_2

Α’ φάση: Θεωρητική προετοιμασία.

Β’ φάση: Πρακτική άσκηση στο φορέα υποδοχής.

Κατά τη διάρκεια της Δ.Π.Α. παρέχεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη.

Η συμμετοχή σε πεδίο της Δ.Π.Α. αντιστοιχεί με παρακολούθηση μαθήματος «Κατ’ επιλογήν» οποιασδήποτε κατηγορίας. Από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/τριες παίρνουν τρεις (3) διδακτικές μονάδες  (4 ECTS) και βαθμολογία που παραδίδει ο επιβλέπων καθηγητής της άσκησης.

Κωδικός για τη Διευρυμένη Πρακτική  Άσκηση: ΔΠΑ

Πατήστε στο όνομα του κάθε Φορέα για την περιγραφή των δραστηριοτήτων στις οποίες οι φορείς δήλωσαν  ότι θα απασχολήσουν τους φοιτητές/τριες.

 

Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε λίστα με όλους τους φοιτητές/τριες και την δουλειά που εκπόνησαν στα πλαίσια της Δ.Π.Α.

 

Ο φορέας θα μεριμνήσει για το κόστος μετακίνησης, σίτισης και φιλοξενίας των φοιτητών/ τριων που θα απασχολήσει αν βρίσκεται εκτός Φλώρινας.

Φορείς στους οποίους μπορεί να γίνει η πρακτική άσκηση:

  • 2ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας

 

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2011 – 2013)


Παρουσίαση Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης

 

Πρακτική  Άσκηση

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας –Σχολή Καλών Τεχνών- Τμήμα Εικαστικών

(Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση)

Οκτώβριος 2013- Οκτώβριος 2015

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας

Διαχειρίστρια: Κατερίνα Ντζιόκα

dievrimeniteet@uowm.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

espa_logo

© 2020 eetf.uowm.gr