Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ)

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) διοργανώνει μια ομάδα εστίασης για φοιτητές και φοιτήτριες όλων των τμημάτων του ΠΔΜ Φλώρινας την Δευτέρα 26/10.

Ανακοίνωση για 1η ομάδα εστίασης-Φλώρινα
1ο Focus Group

© 2020 eetf.uowm.gr