ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχείρισης Υγειονομικής Κρίσης του ΠΔΜ, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης για τη διασφάλιση της υγείας όλων των συμμετεχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις 20/09/2021-22/09/2021 του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ορίζει τα εξής:

Α. Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στους πανεπιστημιακούς χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων επιδυκνύοντας:
1. Βεβαίωση εμβολιασμού (έπειτα από παρέλευση 14 ημερών από τη δεύτερη δόση) ή
2. Βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου)
3. Αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή
4. Αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες
Τα προαναφερθέντα έγγραφα φέρουν τη μορφή εξαγωγής τους από τη σχετική ιστοσελίδα gov.gr

Β. Η επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους επιτηρητές, οι οποίοι συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Γ. Δεν επιτρέπεται στους χώρους του εξεταστικού κέντρου η παρουσία και παραμονή συνοδών και ατόμων που δεν σχετίζονται με την εν λόγω εξεταστική διαδικασία.

Δ. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και την προμηθεύονται οι ίδιοι σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Επίσης, οφείλουν να μεριμνούν για την προσωπική υγεία και ασφάλεια τους και να φέρουν ό,τι ορίζουν οι γενικοί κανόνες του ΕΟΔΥ περί ατομικής προφύλαξης (ατομικό αντισηπτικό, γάντια, μάσκα).
 Οι υποψήφιοι θα κατανεμηθούν σε ομάδες των 10 έως 15 ατόμων. Η αυστηρή τήρηση της επιδαπέδιας σήμανσης κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αναμονής για τον έλεγχο και την κλήρωση θέσης διαγωνισμού είναι υποχρεωτική.

 Ο υποψήφιος μετά την κλήρωση της θέσης του και την είσοδό του στην αίθουσα των εξετάσεων, απαγορεύεται να αλλάξει θέση με συνυποψήφιο ή να μετακινηθεί άσκοπα στους χώρους των εξετάσεων. Οι επιτρεπτές μετακινήσεις είναι για το φιξάρισμα, την χρήση της τουαλέτας. Είναι υποχρεωτική η διατήρηση αποστάσεως τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ των υποψηφίων και η αποφυγή ανταλλαγής υλικών ανάμεσά τους και κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.
 Δεν επιτρέπεται ο συνωστισμός και η στενή επαφή ανάμεσα στους υποψήφιους. Ειδικότερα στον εξωτερικό χώρο του φιξαρίσματος η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική, η απόσταση μεταξύ των υποψηφίων θα υπερβαίνει τα 2 μέτρα και θα υπάρχει αντίστοιχη επιδαπέδια σήμανση. Επίσης, θα αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και η συγκέντρωση στους εξωτερικούς χώρους φιξαρίσματος και θα ακολουθούνται οι υποδείξεις και οι οδηγίες των επιτηρητών, οι οποίοι θα εποπτεύουν στην σταδιακή εξέλιξη της διαδικασίας φιξαρίσματος.
 Σε περίπτωση αδιαθεσίας των υποψηφίων θα πρέπει να ενημερώνονται οι επόπτες/επιτηρητές.
 Σε όλη την διάρκεια των εξετάσεων θα πραγματοποιείται αερισμός των αιθουσών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 Τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων αλλά και οι επόπτες/επιτηρητές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους εξεταζόμενους και να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια.
 Οι βασικές υγειονομικές οδηγίες θα αναρτηθούν σε όλους τους χώρους εξέτασης και συμπληρωματικές οδηγίες θα δίνονται καθόλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
 Μετά το πέρας κάθε εξέτασης θα πραγματοποιείται απολύμανση στις αίθουσες από εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕΤ- ΠΔΜ 2021-2022

© 2020 eetf.uowm.gr