Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2020

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των διπλωματούχων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
θα πραγματοποιηθεί στην «αίθουσα»:

https://uowm.zoom.us/j/7521064902?pwd=dlJoVUpxdlFaK0FoTWlLWkRJVVlqQT09

Κωδικός εισόδου (αν χρειαστεί): 33455771

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Ώρα 12.30

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας διαδικτυακά

© 2020 eetf.uowm.gr