Παράταση στην ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου του Π.Δ.Μ. από τους φοιτητές μέχρι 31 Μαΐου 2012

Ανακοινώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου για τους φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012. Καλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν αξιολογήσει τα μαθήματα που παρακολουθούν να τα αξιολογήσουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ http://modip.uowm.gr .

Τονίζεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό δε έχει πρόσβαση στις μεμονωμένες αξιολογήσεις αλλά μόνο στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και μόνο μετά την παράδοση της βαθμολογίας στο συγκεκριμένο μάθημα.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται κάποιος κωδικός. Ο φοιτητής μετά την είσοδο του μεταφέρεται στην προσωπική του σελίδα, όπου  εμφανίζεται η λίστα μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία είναι εγγεγραμμένος.

Είναι ευθύνη όλων των φοιτητών η συμμετοχή σε αυτή την εξαιρετικά σοβαρή διαδικασία με την αυτονόητη σύνεση και δέουσα προσοχή.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk.modip@uowm.gr.

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


Παλαιότερη Ανακοίνωση:

Από τη Δευτέρα 23 Απριλίου έως την Κυριακή 13 Μαΐου 2012 είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του υπό ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π.

http://modip.uowm.gr

Καλούνται οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν. Οι φοιτητές αξιολογούν σε βαθμολογημένη κλίμακα το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας κάθε μαθήματος με βαθμολογημένες απαντήσεις. Η διαδικασία είναι ανώνυμη και εξαιρετικά απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Τα στατιστικά αποτελέσματα των απαντήσεων προωθούνται στη Διοίκηση της ακαδημαϊκής μονάδας, λαμβάνονται δε σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση . Είναι ευθύνη όλων των φοιτητών η συμμετοχή σε αυτή την εξαιρετικά σοβαρή διαδικασία με την αυτονόητη σύνεση και δέουσα προσοχή.

 

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ

Καθ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής


Διαβάστε το έγγραφο σε μορφή .pdf εδώ

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr