ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ Εrasmus+

Το Τμήμα ξεκίνησε την διαδικασία ανταλλαγής φοιτητών από το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 με την φοίτηση της πρώτης εισερχόμενης φοιτήτριας από το εξωτερικό (NHLUniversity, Leeuwarden, Ολλανδία) στο Τ.Ε.Ε.Τ.

Η πρώτη διμερής συμφωνία ήταν με το Πανεπιστήμιο NHLUniversity το 2012. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική επίσκεψη στο SINANUNIVERSITΥ (Κωνσταντινούπολη) καθώς και επαφές με διάφορα πανεπιστήμια που επέτρεψαν την υπογραφή διμερών συμφωνιών.

Από το 2013-14 το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη με τέσσερις διμερείς συμφωνίες, με ολική απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων μετακίνησης φοιτητών (τρεις συνολικά), μετακίνησης διδακτικού προσωπικού (μία). Ταυτόχρονα υπάρχει σειρά επαφών για διεύρυνση του αριθμού των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια είναι:

 

SinanUniversity, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

NHL University, Leeuwarden, Ολλανδία (ΕαρινόΕξάμηνο)

AndrzejaFryczaModrzewskiewoKrakowUniversity, Πολωνία

CyprusUniversity of Technology, Κύπρος

University of Nisantasi, Τουρκία

University of Ostrava, Τσεχία

Academia di Belli Arti, Venice, Ιταλία

YAŞAR UNIVERSITY, Σμύρνη, Τουρκία

Υπάρχουν διαπραγματεύσεις για διεύρυνση του αριθμού και της γεωγραφικής διασποράς των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

© 2020 eetf.uowm.gr