Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας – HUBERT CURIEN

Τα υπ’ αριθμ. 15867/30-05-2023, 15750/29-05-2023 και 15777/29-05-2023 έγγραφα αφορούν ανακοίνωση και πρόσκληση – αντίστοιχα – του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε 1o κύκλο του Προγράμματος Συνεργασιών «Hubert Curien» για την ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, με χρηματοδότηση κοινών ερευνητικών σχεδίων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο χωρών.

ΑΙΤΗΣΗ HUBERT CURIEN_2023

Ανακοίνωση Προγράμματος Hubert Curien_2023

Έγγραφο δημοσιότητας προγράμματος Hubert Curien-2023_DS.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_2023

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Hubert Curien-2023

© 2020 eetf.uowm.gr