Προκήρυξη προγράμματος χορήγησης μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό από το Κληροδότημα “ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ”

Το υπ’ αριθμ. 31566/01-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, αφορά σε προκήρυξη προγράμματος χορήγησης μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό, με διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/9071fcf37ea1c989ca80f36ea8aeb1539382.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

© 2020 eetf.uowm.gr