ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, χρηματοδοτούμενες θέσεις φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έως 7 Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες :

α)https://erasmus.uowm.gr/intrelations/erasmus/outgoing-students-studies/ &

β)https://erasmus.teiwm.gr/index.php? option=com_content&view=article&id=116&Itemid=253&lang=el .

Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.

 

© 2020 eetf.uowm.gr