ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1-2015 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

DEPEPOK1 DEPEPOK3

30-20-105 Διαγωνισμός logo 00 Περιληπτική Διακήρυξη (00_16-10-2015_ΚΙ)

30-20-105 Παρουσίαση ΚΔΤ (00_19-10-15_at)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε., εδρεύουσα στην Κοζάνη (Πλ. 25ης Μαρτίου, 4) σύμφωνα με την 6/3/09.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για την απόδοση ονόματος και την δημιουργία λογοτύπου για το έργο «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης (ΚΔΤ)». Αντικείμενο Το «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας (ΚΔΤ)» είναι ένα έργο, ενταγμένο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Κοζάνης, το οποίο αφορά στην υλοποίηση εντός του οικισμού της Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, ενός εκπαιδευτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα κέντρου – στα πρότυπα των αναφερόμενων ως Science Centers σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή ορολογία. Πρόκειται για ένα χώρο υψηλής αισθητικής, ο οποίος θα φιλοξενεί εκθέματα επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπου θα γίνεται με τρόπο εύληπτο και πρακτικό η παρουσίαση των φυσικών νόμων, χημικών αντιδράσεων ή ο τρόπος λειτουργίας μηχανολογικών κατασκευών, θα αποτελεί δηλαδή χώρο εκμάθησης, διδασκαλίας και πειραματισμού τόσο για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας όσο και για επισκέπτες μεγαλυτέρων ηλικιών. Το έργο τιτλοφορείται προς το παρών ως «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης» και ο παρών διαγωνισμός αποσκοπεί στη εξεύρεση ονόματος και λογοτύπου. Το λογότυπο θα πρέπει να εκφράζει την φιλοσοφία του έργου, όπως αυτή πηγάζει από τη αναλυτική προκήρυξη και το τεύχος δεδομένων και στοιχείων να αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τμήμα, να χρησιμοποιείται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, να είναι αναγνωρίσιμο και μοναδικό και να μην παραπέμπει σε άλλα σήματα. Δικαιούμενοι συμμετοχής Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικούς αρχιτέκτονες, διακοσμητές καθώς επίσης και σπουδαστές/φοιτητές σε συναφείς με τα ανωτέρω επαγγέλματα ειδικότητες. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

© 2020 eetf.uowm.gr