Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φοιτητών/τριών του Τ.Ε.Ε.Τ. σε έκθεση που διοργανώνει ο Δήμος Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου διοργανώνει έκθεση με έργα φοιτητών/τριών  του Τ.Ε.Ε.Τ.  από 18-24 Αυγούστου 2014. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 30 Ιουλίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΕΤ_8. 2014

© 2020 eetf.uowm.gr