Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ενημέρωσης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/54244edf665a0c64ab90059a466616b4b078.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

 

© 2020 eetf.uowm.gr