Σύμπραξη Comenius Regio, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΝΤΥΠΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ DOBELE ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΉΣ & ΕΝΤΥΠΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Comenius Regio

Την Τρίτη, 12 Μαϊου από τις 10.00 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα συνεργασίας των φοιτητών και φοιτητριών του Εργαστηρίου Χαρακτικής καιΈντυπης Τέχνης – στα πλαίσια της Σύμπραξης «Comenius Regio»  της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με  το Τμήμα Εκπαίδευσης του Δήμου Dobele της Λετονίας, από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Φιλοξενούνται στην πόλη ομάδαδεκατεσσάρων Λετονών επισκεπτών.

  H συνεργασία των εκπαιδευτικών κοινοτήτων πραγματοποείται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις συνεργαζόμενες περιοχές μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και την υιοθέτηση καινοτόμων και καλών πρακτικών για την ανάδειξη και ενσωμάτωση της τοπικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς στο Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια του έργου, αναπτύσσονται εκπαιδευτικές δράσεις, που ενσωματώνουν την τοπική καλλιτεχνική δραστηριότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς της σύμπραξης είναι οι εξής:

–          Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

–          5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας “Θεόδωρος Κάστανος”

–          Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Π.Δ.Μ.

–          Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας

–          Dobeles Novada Izglitibas Parvalde

–          Mezinieku Pamatskola

–          Dobeles Mākslas Skola

           Dobele Novadpētniecības Muzejs

  •  Η πρόταση του εργαστηρίου «Χαράζουμε μαζί» αφορά  τη συνεργασία των επισκεπτών Λετονών με  φοιτητές και φοιτήτριες που χαράσσουν και συγχρόνως καθοδηγούν τους Λετονούς φίλους στη σχεδίαση μιας εικόνας και στα ακόλουθα βήματά τους σε τεχνικές μεθόδους για να ολοκληρώσουν ένα μικρό χαρακτικό έργο σε λινόλεουμ.

 

  •  Η θεματική που υιοθετείται είναι η “προσωπική μικροϊστορία”. Κάθε «μικροϊστορία» χαράσσεται και εκτυπώνεται μία προς μία, πλαϊ στις άλλες έτσι που να δημιουργείται πυκνή και ευρεία άποψη του ιστορικού ιστού της ανθρώπινης ύπαρξης.  Οι φιλοξενούμενοιχαράζουν, εκτυπώνουν  και εκθέτουν το δικό τους κομμάτι ιστορίας  πάνω σε χαρτί και ύφασμα, στο Μ.Σ.Τ. της Φλώρινας
  • Στη συνέχεια αυτά, μαζί με πολλά άλλα κομμάτια “μικροϊστορίας”, μεταφέρονται στη μεγάλη διoργάνωση της art athina 2015, όπου θα συρραφούν σε ένα μεγάλο πάζλ «μικροϊστοριών», στο περίπτερο της ομάδας ΕΝ ΦΛΩ. Η συρραφή θα πραγματοποιείται  απο τα μέλη της ομάδας και απο γυναίκες απογόνους μικρασιατών προσφύγων της περιοχής του Αιγάλεω.
  •  
  •  Θα ακολουθήσει ανάρτηση των έργων που θα προκύψουν απο  φιλοξενούμενους, φοιτητές και φοιτήτριες στους χώρους του Μουσείου Σ.Τ.Φ.  και το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαϊου στις 19.30, η έκθεση   θα παρουσιαστεί στο κοινό μετά το κλείσιμο της ημερίδας που θα διεξάγεται στο Μουσείο.

© 2020 eetf.uowm.gr