Συνοπτικές Δράσεις: Ιστορία Τέχνης

2013
Αρχαιολογικό Μουσείο  Αιανής
-Συμμετοχή επτά φοιτητριών του ΤΕΕΤ στο 6ο Εργαστήριο-Συμπόσιο Γλυπτικής και Αρχαίας Ζωγραφικής. Project με θέμα «Με αφορμή το παρελθόν – Σύγχρονα  εικαστικά έργα σε ιστορικούς χώρους». Συντονισμός προγράμματος: Ζωή Γοδόση Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ. Επίβλεψη φοιτητριών: Φίλιππος Καλαμάρας διδάσκων ΤΕΕΤ.

2013
Αρχαιολογικό Μουσείο  Φλώρινας
-Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2013 με θέμα «Τα πρόσωπα του χρόνου» με έκθεση έργων φοιτητών/τριών και αποφοίτων. Επιμέλεια έκθεσης: Ζωή Γοδόση Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ με τη σύμπραξη της Χρυσούλας Βοσκοπούλου διδάσκουσας ΤΕΕΤ και του Χάρη Κοντοσφύρη Επικ. Καθηγητή ΤΕΕΤ.

2013
Αρχαιολογικό Μουσείο  Φλώρινας
-Συμμετοχή τριών φοιτητών/ τριών σε ανασκαφή εκπαιδευτικού χαρακτήρα στις Πέτρες Φλώρινας με υπεύθυνη ανασκαφής την αρχαιολόγο της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ Ελπινίκη Ναούμ. Συντονισμός προγράμματος: Ζωή Γοδόση Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ.

 2013
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
-Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2013 με θέμα «Μουσεία: Μνήμη + Δημιουργικότητα = Κοινωνική αλλαγή» με έκθεση έργων των αποφοίτων του Τμήματος των ετών 2011 και 2012. Επιμέλεια έκθεσης: Ζωή Γοδόση Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ, Χρυσούλα Βοσκοπούλου διδάσκουσα ΤΕΕΤ.

2012
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
-Συμμετοχή ενός φοιτητή του ΤΕΕΤ στο 5ο Εργαστήριο-Συμπόσιο Γλυπτικής και Αρχαίας Ζωγραφικής. Project με θέμα «Με αφορμή το παρελθόν – Σύγχρονα  εικαστικά έργα σε ιστορικούς χώρους». Συντονισμός προγράμματος: Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ. Επίβλεψη φοιτητή: Φίλιππος Καλαμάρας, διδάσκων ΤΕΕΤ.

2011
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
-Συμμετοχή πέντε φοιτητών/τριών του ΤΕΕΤ στο 4ο Εργαστήριο-Συμπόσιο Γλυπτικής και Αρχαίας Ζωγραφικής. Project με θέμα «Με αφορμή το παρελθόν – Σύγχρονα  εικαστικά έργα σε ιστορικούς χώρους». Συντονισμός προγράμματος:  Ζωή Γοδόση Επίκ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Τ. Επίβλεψη φοιτητών: Φίλιππος Καλαμάρας διδάσκων ΤΕΕΤ.

2010
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
-Χρόνος, Μνήμη, Λήθη. Έκθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών 110 φοιτητών/τριών από όλα τα εργαστήρια του ΤΕΕΤ. Επιμέλεια: Ζωή Γοδόση, Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ.

2010
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
-Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2010, Μάγοι, ξόρκια και φυλαχτά: ή μαγεία στον αρχαίο και χριστιανικό κόσμο. Έκθεση έργων φοιτητών/τριών από το Εργαστήριο Τρισδιάστατων Εφαρμογών με επιβλέπουσα τη διδάσκουσα Φωτεινή Καριωτάκη. Επιμέλεια έκεθεσης: Ζωή Γοδόση, Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ.

2008
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
«Ίχνη 2008». Έκθεση με σχέδια  των  φοιτητών/τριων που έγιναν στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας. Επιμέλεια: Ζωή Γοδόση,  Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ.

 

© 2020 eetf.uowm.gr