Παράλληλες εκδηλώσεις

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών πλαισιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην γενική παιδεία των φοιτητών/τριών καθώς και στην απόκτηση γνώσης και εμπειρίας σε πεδία που αφορούν τις εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εργάζονται καλλιτεχνικά πέρα από τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και να συμβάλλουν στις ευρύτερες καλλιτεχνικές διεργασίες, λαμβάνοντας μέρος σε εκθέσεις, συμμετέχοντας σε δράσεις, διοργανώνοντας οι ίδιοι εικαστικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις.

Για τους λόγους αυτούς προβλέπονται τα εξής:

  • Η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε μουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους εικαστικού ενδιαφέροντος.
  • Η συμμετοχή σε εικαστικές δράσεις, που είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται στην πόλη της Φλώρινας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
  • Η συνεργασία με τοπικούς και κρατικούς φορείς και ιδρύματα για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριων σε ετήσιες εκδηλώσεις, φεστιβάλ και άλλα προγράμματα δημόσιας προβολής.
  • Η οργάνωση ολιγοήμερων πυκνών μαθημάτων που αφορούν διάφορα αντικείμενα (εικαστικά, θέατρο, λογοτεχνία, μουσική κ.λ.π.) και τα οποία πραγματοποιούνται με πρόσκληση καλλιτεχνών από άλλα μέρη της χώρας μας ή του εξωτερικού. Η πρόσκληση αυτή γίνεται ύστερα από συζήτηση σε συνάντηση των διδασκόντων/σουσών του Τμήματος όπου, εκτός από αυτούς, οι φοιτητές/τριες μέσω των οργάνων εκπροσώπησης μπορούν να καταθέσουν προτάσεις. Η τελική πρόταση εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.
  • Ο προγραμματισμός σε ετήσια βάση διαλέξεων από επισκέπτες καλλιτέχνες και θεωρητικούς, που θα παρουσιάζουν το έργο τους και θα επισκέπτονται τα εργαστήρια συνομιλώντας με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, που αφορούν θέματα των εικαστικών τεχνών.
  • Η συμμετοχή φοιτητών/τριών σε επιδοτούμενα προγράμματα πρακτικής εξάσκησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους, έτσι ώστε να έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία πριν την αποφοίτησή τους.

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση