Το 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής στο ΚΜΣΤ: Δημιουργείται Ανοικτό Εργαστήριο επεξεργασίας της Εμπειρίας της Πορείας προς τον Δενδροπόταμο

Δημιουργείται Ανοικτό Εργαστήριο επεξεργασίας της εμπειρίας της Πορείας προς τον Δενδροπόταμο που πραγματοποιήθηκε αρχικά στις 13 Δεκεμβρίου 2014.  Ως πρώτο μέρος της διαδικασίας θα ταξινομηθεί το υλικό καταγραφής στην Ιστοσελίδα του ΤΕΕΤ.

Από το υλικό καταγραφής παρουσιάζεται αρχικά η ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες κατοίκων της περιοχής της κοίτης του χειμμάρου στην περιοχή της Άνω Σταυρούπολης. Στην κοίτη του χειμμάρου σε αυτή την περιοχή διαμένουν κυρίων Ρωσοπόντιοι που έχουν έρθει το 1962 στην Ελλάδα ακολουθώντας τη διαδρομή: Πόντος το 1922, Σοχούμι (1922-1946), Καζακνστάν (1946-1962), Δενδροπόταμος (1962- τώρα). Παραθέτουμε φωτογραφίες των:  Χρυσούλας Αθανασίου, Νέλας Καλκοπούλου,  Βαρβάρας Μυστίλογλου, Θωμά Νεδέλκου, Αγνής Ρούσσου, Βασίλη Σακελαρίδη.

 

Τα σχόλια οι προσθήκες μπορούν να αναρτώνται στ σελίδα της Εικαστικής Πορείας στο facebook

 

 

Χρυσούλα Αθανασίου 13 12 14 (1) καλκοπούλου Νέλα 13 12 14 (12) καλκοπούλου Νέλα 13 12 14 (3) καλκοπούλου Νέλα 13 12 14 (8) θωμάς Νεδέλκος 13 10 14 (11) θωμάς Νεδέλκος 13 10 14 (24) Αγνή Ρούσου 13 10 14 (19) Αγνή Ρούσου 13 10 14 (11) βασίλης σακελλαρίδης 13 12 14 (6) βασίλης σακελλαρίδης 13 12 14 (11)

 

© 2020 eetf.uowm.gr