Γραμματεία Τμήματος

«Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, στα Κοίλα Κοζάνης, στη Φλώρινα, και στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023».

Σχετικά αρχεία Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για διαμονή στις Φ.Ε. του ΠΔΜ 2022-2023 (815 kB)Υπόδειγμα εκκαθαριστικού 2021 (643 kB)

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων-Αρώματα Κουλτούρας

Πρόσκληση σε πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων-1 Σχετικά αρχεία Πρόσκληση σε πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων-1 (514 kB)

Ορκωμοσία Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας-1 Σχετικά αρχεία Ανακοίνωση Ορκωμοσίας-1 (30 kB)

Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σχετικά αρχεία Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδομάτος ακαδ έτους 2021-2022 (386 kB)Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος ακαδ. έτους 2021-2022-2 (106 kB)Δικαιολογητικά...   Περισσότερο

Προκήρυξη προγράμματος χορήγησης μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό από το Κληροδότημα “ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ”

Το υπ’ αριθμ. 31566/01-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, αφορά σε προκήρυξη προγράμματος χορήγησης μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής...   Περισσότερο

Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό

Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό Σχετικά αρχεία Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό (321 kB)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΕΤ -«Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου»- Έκθεση Διπλωματικών περιόδου 2020-22

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΕΤ «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου»  Έκθεση Διπλωματικών περιόδου 2020-22 Κτήριο Αγίας Όλγας, Φλώρινα Κυριακή...   Περισσότερο

Ανακοίνωση Εαρινού Εξαμήνου Προσωρινών Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ακ. έτους 2021-2022

Σχετικά αρχεία Ανακοίνωση εαρ. εξ. προσωρινών αποτελεμάτων Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ ΤΕΕΤ 2021_2022 (41 kB)

Αίτηση πτυχίου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ορκιστούν τον Ιούλιο, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία (mxristopoulou@uowm.gr, atzotzi@uowm.gr) την αίτηση πτυχίου και τη δήλωση ολοκλήρωσης υποχρεώσεων υπογεγραμμένη, μέχρι και...   Περισσότερο

Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2022

Επισυνάπτεται η πρόσκληση, η οποία αφορά στην επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022, καθώς και το...   Περισσότερο

© 2020 eetf.uowm.gr