Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕΤ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space).

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποτελεί η διερεύνηση των εικαστικών παραμέτρων της έννοιας του τοπίου (φυσικού και αστικού), ως χώρου βιωματικής εικαστικής έρευνας και εξερεύνησης καθώς και παιδαγωγικών εφαρμογών, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία σύγχρονων έργων μέσα από τη βίωση του πεδίου και τη μνημονική του επεξεργασία.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Πρόγραμμα Μεταπτυχαικών Σπουδών του ΤΕΕΤ

 http://val.eetf.uowm.gr/

 

To Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕΤ) συμμετέχει στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  «Εφαρμοσμένη- Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιoλογίας-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερες Πληροφορίες: Εδώ

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr