Διοίκηση

 

Πρόεδρος:          Γιάννης Ζιώγας, Επίκουρος Καθηγητής
Αντιπρόεδρος:   Ζωή Γοδόση,     Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη:

Αγγελική Αυγητίδου,  Επίκουρη Καθηγήτρια
Γιάννης Καστρίτσης,  Επίκουρος Καθηγητής
Χάρης Κοντοσφύρης,Επίκουρος Καθηγητής
Βασίλης Μπούζας,    Επίκουρος Καθηγητής
Έκτωρ Παπαδάκης,  Επίκουρος Καθηγητής
Θωμάς Ζωγράφος,   Εκπρόσωπος ΕΕΠ
Σωτήρης Στέρπης,    Εκπρόσωπος Φοιτητικού Συλλόγου
Δημήτριος Τούζος,    Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών διανύει το 2016-17 τον ενδέκατο χρόνο λειτουργίας του. Την πρώτη περίοδο λειτουργίας υπήρξαν δέκα δύσκολα χρόνια: το ΤΕΕΤ ήταν το τελευταίο Τμήμα που ιδρύθηκε πριν την κρίση (2006) και υπέστη το σύνολο σχεδόν των επιπτώσεων της δυσχερούς συγκυρίας. Εκείνο που διέσωσε το ΤΕΕΤ ως θεσμό ήταν ότι υπήρξε ένας σημαντικός πυρήνας ανθρώπων που πίστεψαν στη σημασία της λειτουργίας μιας Σχολής Καλών Τεχνών στην παραμεθόριο της πατρίδας μας. Διδάσκοντες, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό στήριξαν το δύσκολο, εγχείρημα επιβίωσης του ΤΕΕΤ, καταβάλλοντας συχνά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σε αυτούς πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ουσιαστική υποστήριξη από την κοινωνία της Φλώρινας και των Πρεσπών αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας. Η συνολική υποστήριξη (της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας) που αναφέραμε, επέτρεψε στο Τμήμα να συνεχίσει τη λειτουργία του.

Το ουσιαστικό ωστόσο είναι ότι το ΤΕΕΤ, όχι απλώς επιβίωσε, αλλά έχει ήδη προτείνει καινοτόμους πρακτικές στον τομέα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθιέρωσε και επέκτεινε τη σχέση του με την τοπική κοινωνία και λειτούργησε ως ένας ουσιαστικός παράγοντας ανάπτυξης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Στη δεύτερη δεκαετία της ζωής του Τμήματος θα επιδιωχθεί να σταθεροποιηθούν οι δομές του, να εμβαθυνθεί η ακαδημαϊκή διαδικασία και να επεκταθεί περαιτέρω η σχέση του με την περιοχή.

Μια Σχολή Τεχνών έχει διπλό ρόλο: ακαδημαϊκό και πολιτιστικό. Εκπαιδεύει τους φοιτητές και φοιτήτριές του Τμήματος ώστε να μπορέσουν να έχουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και, κυρίως, το καλλιτεχνικό ήθος που θα τους επιτρέψει να εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους στο απαιτητικό διευρυμένο πεδίο των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Ταυτόχρονα μια Σχολή Τεχνών είναι ένας πολιτιστικός φορέας που λειτουργεί σε διάδραση με τον κοινωνικό περίγυρο. Στην περίπτωση του ΤΕΕΤ αυτός ο κοινωνικός περίγυρος είναι η Φλώρινα και ευρύτερα η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Οδηγός Σπουδών δημιουργεί το πλαίσιο εκείνο που θα επιτρέψει το ΤΕΕΤ να εκπληρώσει με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο αυτή τη διπλή του, ακαδημαϊκή και κοινωνική αποστολή. Αναπτύσσει συστηματικά τα στάδια για την απόκτηση της γνώσης εκείνης που χαρακτηρίζουν το Τμήμα μας.

Η δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών αποτελεί μια δημιουργική πρόκληση για όλες εκείνες τις δυνατότητες, που παρά τις δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας, υπάρχουν και, αν αξιοποιηθούν, θα καθιερώσουν το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ως ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό φορέα Ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Γιάννης Ζιώγας
Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση