2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

Το 2ο εργαστήριο ζωγραφικής είναι ένα εργαστήριο προσανατολισμένο στην ενδελεχή σπουδή – ανάδειξη της ζωγραφικής, στις διάφορες εκφάνσεις της. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές αρχές της ζωγραφικής, ώστε οι σπουδαστές να κατακτήσουν τεχνικές δεξιότητες και αισθητικό προβληματισμό που απαιτείται, για να διευρύνουν τον ορίζοντα των μορφοπλαστικών δυνατοτήτων τους.
Η ένταξη και η μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενθαρρύνεται από το εργαστήριο.
Μέσα από παρουσιάσεις καλλιτεχνών, επισκέψεις σε εκθέσεις και ομαδικές κριτικές επιδιώκεται η δημιουργία ερεθισμάτων και ταυτόχρονα η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών.
Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει μια διάσταση ιστορικότητας με διαρκείς αναφορές στην τρέχουσα τέχνη και στην ιστορία της τέχνης. Βασικός στόχος παραμένει η ανανέωση της εικαστικής, ζωγραφικής πράξης μακριά από συμβάσεις και εύκολους εντυπωσιασμούς, αλλά και η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας και της προσωπικής έκφρασης κάθε σπουδαστή.

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
ΕζωΒ.1 Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφική 2)
ΕζωΒ.01 Ζωγραφική εργαστήριο 2
ΕζωΒ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 2
ΕζωΒ.3 Ζωγραφική εργαστήριο 2
ΕζωΒ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 2
ΕζωΒ.5 Ζωγραφική εργαστήριο 2

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση