3ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εσχ.2ξ Performance Art (Επιτελεστικές Καλλιτεχνικές Δράσεις)
Επε. 15 Performance, Χώρος, Εγκατάσταση
ΑΓλ.3 Αγγλικά ΙΙΙ
Επε.08 Από την παραστατική στην ανεικονική Τέχνη – Η εικαστική σκέψη στις αρχές του 20ου αιώνα
ΕζωΑ.1 Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφική 1)
Εχα.1 Βασικό Εργαστήριο – Χαρακτική
Εγλ.1 Βασικό Εργαστήριο (Γλυπτική)
ΕζωΒ.1 Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφική 2)
ΕζωΓ.1 Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφική 3)
Επε. 16 Εισαγωγή στην Εικαστική Performance
Επε.03 Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου
Θ.028 Ελληνική Τέχνη 18ου και 19ου αιώνα
Εσχ.2ι Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Ψηφιδωτό
Εσχ.2μ Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Διακοσμητική
Εσχ.2ε Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Κόσμημα
Εσχ.2στ Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Σκηνογραφία
Εσχ.2δ Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Φωτογραφία
Εσχ.2λ Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Αγιογραφία
Εσχ.2ν Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Κεραμική
Εψεφ.1 Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Ψηφιακές Τέχνες
Επθ.14 Ηχητικός σχεδιασμός σε οπτικοακουστικές εφαρμογές Ι
Επθ.021 Μεσαιωνική μνημειακή ζωγραφική στα Βαλκάνια
Επθ.13 Σύγχρονη τέχνη και η τέχνη του ήχου
Εσχεδ.3 Σχέδιο 3
Επε.13 Τα Υλικά στη Σύγχρονη Τέχνη
Επε.02 Χρωματολογία – Σχεδιολογία

© 2020 eetf.uowm.gr