Μαθησιακά Αποτελέσματα ΠΠΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΠΣ

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι πτυχιούχοι του ΤΕΕΤ εναρμονίζονται με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανωτάτης Εκπαίδευσης και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ του ΤΕΕΕΤ είναι τα εξής:

α) η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, ιδίως της φωτογραφίας, του βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα, animation), της εικονογράφησης, της μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσμησης,

β) η παροχή στους φοιτητές και στις φοιτήτριες των εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
γ) η ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) η διασφάλιση για τους απόφοιτους ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις προοπτικές του διεθνούς ακαδημαϊκού και ευρύτερου επαγγελματικού περιβάλλοντος στο πεδίο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της έρευνας,

ε) η εισαγωγή νέων καινοτόμων προσεγγίσεων στο πεδίο της τέχνης μέσω της σύνδεσής του με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, το περιβάλλον και η διαμόρφωση μιας νέας περιβαλλοντικής συνείδησης και ηθικής, τέλος, η προαγωγή της διεπιστημονικότητας και της ερευνητικής συνεργασίας,

στ) η ανάπτυξη του καλλιτεχνικού και ερευνητικού έργου μέσω της ενεργής συμμετοχή σε εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, συνεργασίες, με παράλληλη ένταξη της τέχνης σε άλλα κοινωνικά πεδία, όπως η επιστήμη και η τεχνολογία.

© 2020 eetf.uowm.gr