Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Δημήτριος Τούζος
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

email: dtouzos@uowm.gr

 

Γκροσδάνη Αναστασία

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών)

Πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του τμήματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ε.Α.Π (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Απόφοιτος του τμήματος Γραφιστική – Διαφήμιση του Επιμορφωτικού Ομίλου Δημητρέλη. Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με θέματα που άπτονται τον πολιτισμό και των εφαρμοσμένων τεχνών. Διδακτική προϋπηρεσία σε Ι.E.K στο τμήμα Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου.

email: agrosdani@uowm.gr

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr