Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Δημήτριος Τούζος
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
τηλ. 2385055260
email: dtouzos@uowm.gr

Παπαστάμος Χρήστος
Διοικητικός Υπάλληλος
Υπεύθυνος για τα δίκτυα και τους Η/Υ των κτιρίων του Τμήματος
τηλ. 2385055290
email: cpapastamos@uowm.gr

Γκροσδάνη Αναστασία
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
τηλ 2385055240
email: agrosdani@uowm.gr

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση