Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Δημήτριος Τούζος
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
τηλ. 2385055260
email: dtouzos@uowm.gr

 

Γκροσδάνη Αναστασία
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
τηλ 2385055240
email: agrosdani@uowm.gr

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση