Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» θα επαναλειτουργήσει στο ΤΕΕΤ...   Περισσότερα

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση Νοέμβριος 2017- Οκτώβριος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Πρακτική Άσκηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» θα επαναλειτουργήσει...   Περισσότερα

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές/τριες που υλοποίησαν Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση, την περίοδο από Οκτώβριο του 2016 έως Ιανουάριο του 2017, μπορούν να λαμβάνουν τις συμβάσεις τους από...   Περισσότερα

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΡΗΜΕΝΗ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...   Περισσότερα

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 2015-16 (Ιούνιος-Οκτώβριος)

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση Τμήματος Εικαστικών Σχολής Καλών Τεχνών   Το φυσικό αντικείμενο της Διευρυμένης Πρακτικής αφορά την υλοποίηση δράσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές/τριες...   Περισσότερα

ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΡΟΖΑ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΡΟΖΑ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αυτές είναι λίγες από τις φωτογραφίες που κατάφερα να τραβήξω Σχετικά αρχεία Αυτές είναι λίγες από τις φωτογραφίες που κατάφερα να...   Περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΜΟΥΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr