Γραμματεία

Γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Τμήματος

Στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν. 3260/2004, με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ οι παράγραφοι 1-16 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994.

Ώρες τηλεφωνικής και δια ζώσης εξυπηρέτησης κοινού και φοιτητών: Καθημερινά 11:00-13:00

Υπεύθυνοι για τη γραμματειακή υποστήριξη είναι:

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος
Tηλ. 23850 55250
email: xkonstantinidis@uowm.gr

Σοφία Γρηγοριάδου- Φοιτητικά θέματα
Τηλ: 2385055240
email: sgrigoriadou@uowm.gr

Μάγδα Χριστοπούλου- Φοιτητικά θέματα
Tηλ. 23850 55261
email: mxristopoulou@uowm.gr

Αικατερίνη Τζώτζη- Φοιτητικά θέματα και γραμματειακή υποστήριξη Διδακτορικών
Tηλ. 23850 55290
email: atzotzi@uowm.gr

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr