Σύμβουλος Σπουδών

Σύμβουλος Σπουδών του Τμήματος :Επίκουρος καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου

email: kvasileiou@uowm.gr

Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο του Συμβούλου Σπουδών:εδώ

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr