Διδακτική μεθοδολογία – πρακτική άσκηση

Για τη Διδακτική Μεθοδολογία –Πρακτική Άσκηση προαπαιτούμενα είναι τα μαθήματα Παιδαγωγική Ι και Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών.

ΠΑ.1 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση Ι – 7ο εξάμηνο – Διδάσκων: Δημήτρης Μπέσσας, καθηγητής, Θωμάς Ζωγράφος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Σωτήρης Λιούκρας Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Χρήστος Τσώτσος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι

(πρώτη επαφή με τη σχολική τάξη – παρατήρηση)

Στόχος του μαθήματος: Το μάθημα αποβλέπει στην συλλογή εμπειριών και γνώσεων με μια πρώτη επαφή του φοιτητή με τη σχολική τάξη βάσει προγράμματος που σχηματίζεται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα και τους αντίστοιχους διευθυντές της εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με παρακολούθηση δια ζώσης διδασκαλιών οι οποίες πραγματοποιούνται σε σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. καθώς και ανάλυση και αξιολόγηση των διδασκαλιών.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Θεωρητικά το μάθημα στηρίζεται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των διαφόρων επιπέδων της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) τα οποία προσφέρουν ένα ικανοποιητικό οδηγό για την εκτέλεση των «εικαστικών» που είναι ένα πολύπλευρο και πολυδιάστατο μάθημα, που απαιτεί δραστήριο και δημιουργικό εκπαιδευτικό, αλλά και μαθητές με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα ο φοιτητής πρέπει να επικεντρώνει τη προσοχή του:

Στη δημιουργικότητα και τη δράση του μαθητή, τη παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από μέρους του, τη συμμετοχή του στις εικαστικές τέχνες.

Στη γνώση και τη χρήση των υλικών, των μέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές μορφές.

Στην ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του φαινομένου της Τέχνης γενικότερα. και

Στη κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και της συμβολής της τέχνης στην εξέλιξη της κοινωνίας διαχρονικά και συγχρονικά.

Βιβλιογραφία:

Βάος Αντώνης. Ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών. Το καλλιτεχνικό εγχείρημα ως παιδαγωγική πράξη, Τόπος 2008

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/depps-aps/depps-aps_eikastikon_dimotiou_gymnasiou.pdf

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_geniki_texni_01_K07M.pdf

ΠΑ.2 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση ΙΙ – 8ο εξάμηνο – Διδάσκων: Δημήτρης Μπέσσας, καθηγητής, Θωμάς Ζωγράφος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Σωτήρης Λιούκρας Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Χρήστος Τσώτσος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι

( πραγματοποίηση διδασκαλιών)Στόχος του μαθήματος: Η πρακτική εφαρμογή των εμπειριών και γνώσεων του φοιτητή με ατομικές διδασκαλίες τις οποίες πραγματοποιεί σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ζητούμενο από τις ατομικές διδασκαλίες του φοιτητή είναι να καταρτίσει τους μαθητές ώστε να είναι σε θέση: (Π.Ι.)

Να αντλούν ιδέες από την άμεση οπτική και απτική εμπειρία, τη μνήμη και τη φαντασία.

Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες έκφρασης που προκύπτουν από τον πειραματισμό με κάθε είδους υλικά, τεχνικές και μέσα, σε όλες τις διαστάσεις (επίπεδο, όγκος, χώρος, χρόνος).

Να πειραματίζονται και να εκφράζονται με κάθε είδους οπτικό και εποπτικό υλικό (βιβλία, φωτογραφίες, διαφάνειες, φωτοτυπίες, αφίσες και άλλα) από διαφορετικές πηγές (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αίθουσες τέχνης, σύγχρονη τεχνολογία και αλλού), ώστε να καταλήγουν σε ιδέες που να ωθούν στην παραγωγή προσωπικού έργου.

Να βελτιώνουν μέσα από την παρατήρηση τις δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες καταγραφής, επιλογής και ανάλυσης ερεθισμάτων πράγμα που θα βοηθήσει στην οργάνωση και την παραγωγή του έργου τους.

Να κατανοούν τη σημασία της εκ νέου επεξεργασίας και της εξέλιξης ενός έργου τους – κάτω από το πρίσμα της τροποποίησης της αρχικής ιδέας τους είτε από τους ίδιους είτε από τους άλλους – ως αποτέλεσμα συζήτησης, κριτικής και επιρροής.

Να μεταφέρουν και να προσαρμόζουν την εμπειρία και τη γνώση από τα έργα καλλιτεχνών στην παραγωγή προσωπικών έργων.

Να προσεγγίζουν αισθητικά τα έργα της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας τέχνης διαφορετικών εποχών, ανακαλύπτοντας και αναγνωρίζοντας τις σχέσεις ανάμεσά τους.

Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους προσέγγισης και επεξεργασίας μιας ιδέας από τους διάφορους καλλιτέχνες και να τις συσχετίζουν με το νόημα του έργου, κατανοώντας ότι οι αντιλήψεις που είναι διαφορετικές σε κάθε εποχή επιδρούν στη μορφή, στο περιεχόμενο και στον επικοινωνιακό χαρακτήρα κάθε έργου.

Να αναγνωρίζουν τις αισθητικές αξίες του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, να αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι στις ενέργειες που τους επηρεάζουν αλλά και να προσδιορίζουν τη μεταξύ τους σχέση.

Να επικοινωνούν με έργα των εικαστικών τεχνών αλλά και με κάθε εικόνα, ώστε να αισθανθούν και να αξιολογήσουν την εντύπωση και την επίδραση που αυτά ασκούν στην προσωπικότητά τους.

Να εκφράζονται και να επικοινωνούν λεκτικά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία πάνω σε θέματα Τέχνης.

Να αντιλαμβάνονται ότι οι τέχνες και οι εφαρμογές τους σχετίζονται με πολλά επαγγέλματα.

Να προσεγγίζουν το πολύπλοκο φαινόμενο της Τέχνης σφαιρικά και να αντιλαμβάνονται την αμφίδρομη σχέση και αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης.

Να εντοπίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα εικαστικά έργα και στα έργα των υπόλοιπων τεχνών και των επιστημών, και ευρύτερα στα θέματα και τα προβλήματα που σχετίζονται με τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση

Διδασκαλίες φοιτητών: 0 φοιτητής σχεδιάζει μόνος του μια διδακτική ενότητα. Για το σκοπό αυτό φροντίζει να επισκεφτεί προηγουμένως την τάξη στην οποία θα διδάξει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες που θα χρειαστεί για το σχεδιασμό της διδασκαλίας του. Αφού καθοριστεί, σε συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης, η ενότητα που θα διδάξει, ο φοιτητής προετοιμάζεται ως προς το περιεχόμενο της ενότητας, κάνει τις μεθοδολογικές επιλογές του και σχεδιάζει τη διδασκαλία του. 0 φοιτητής διδάσκει την ενότητά του στο σχολείο. Τον παρακολουθούν οι συμφοιτητές της ομάδας του, ο υπεύθυνος αποσπασμένος εκπαιδευτικός και ο αρμόδιος καθηγητής. Η ανάλυση γίνεται διαφοροποιημένα ως προς τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μέθοδο, τα μέσα κ.λπ. Με αφορμή προβλήματα και δυσκολίες που συναντούν οι φοιτητές κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας τους, αναπτύσσονται από τον καθηγητή και τους συνεργάτες του αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ενδεικτικά θέματα, τα οποία αναφέρονται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μεθοδολογία του συγκεκριμένου μαθήματος. Αξιολόγηση του μαθήματος: Η τελευταία συνάντηση του εξαμήνου αφιερώνεται στην αποτίμηση των εργασιών του εξαμήνου και στην αξιολόγηση του προγράμματος του μαθήματος από όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα από τους φοιτητές. Εκφράζονται οι κριτικές παρατηρήσεις για τους στόχους, τα περιεχόμενα και τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος, συνάγονται συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του μαθήματος.

Βιβλιογραφία:

Πολύζος Γεώργιος, Τα καλλιτεχνικά στο γυμνάσιο, Μακεδονικές Εκδόσεις, 1998
Συγγραφέας : Ομάδα Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγών. Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., κλάδος καλλιτεχνικών μαθημάτων, Πελεκάνος 2004
ΑΠΣ Μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής Λυκείου (ΦΕΚ 131/Τ. Β΄/07-02-2002, Άρθρα 39, 40, 42)

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/depps-aps/depps-aps_eikastikon_dimotiou_gymnasiou.pdf

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_geniki_texni_01_K07M.pdf

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr