5ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εσχ.5ξ Performance I
Επε. 15 Performance, Χώρος, Εγκατάσταση
Εσχ. 5λ Αγιογραφία Ι
Εσχ.5μ Αντικείμενο – Εφαρμογές στο Χώρο – Εγκατάσταση
Εσχ.5μ Αντικείμενο–Εφαρμογές στο χώρο-Εγκατάσταση Ι
Επε.08 Από την παραστατική στην ανεικονική Τέχνη – Η εικαστική σκέψη στις αρχές του 20ου αιώνα
Θ.027 Από την Τέχνη της Αρχαιότητας στη Μεσαιωνική Τέχνη
Εγλ.2 Γλυπτική
Επε. 16 Εισαγωγή στην Εικαστική Performance
Επε.03 Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου
ΕζωΑ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 1
ΕζωΒ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 2
ΕζωΓ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 3
Επθ.14 Ηχητικός σχεδιασμός σε οπτικοακουστικές εφαρμογές Ι
Επθ.54 Ιστορία και Θεωρία της κινούμενης εικόνας
Εσχ.5ε Κόσμημα Ι
Επθ.021 Μεσαιωνική μνημειακή ζωγραφική στα Βαλκάνια
Εσχ. 5στ Σκηνογραφία – Ενδυματολογία Ι
Επθ.13 Σύγχρονη τέχνη και η τέχνη του ήχου
Επε.13 Τα Υλικά στη Σύγχρονη Τέχνη
ΕΘ.107 Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο
Εσχ.5δ Φωτογραφία Ι
Εσχ. 5α Χαρακτική Ι
Επε.02 Χρωματολογία – Σχεδιολογία
Εσχ. 5γ Ψηφιακές τέχνες Ι – Εικονικός χώρος και σύνθεση

© 2020 eetf.uowm.gr