5ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εσχ.5ξ Performance I
Επε.11 Performance: Θεωρία και Πράξη
Επε.09 Ανάγλυφο – τεχνικές εικαστικών
Εσχ.5θ Αντίγραφο Ι – Παραστατική Αρχαιολογία
Εσχ.5μ Αντικείμενο – Εφαρμογές στο Χώρο – Εγκατάσταση
Επε.08 Από την παραστατική στην ανεικονική Τέχνη – Η εικαστική σκέψη στις αρχές του 20ου αιώνα
Θ.027 Από την Τέχνη της Αρχαιότητας στη Μεσαιωνική Τέχνη
Εγλ.2 Γλυπτική
Επε.03 Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου
ΕζωΑ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 1
ΕζωΒ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 2
ΕζωΓ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 3
Επθ.54 Ιστορία και Θεωρία της κινούμενης εικόνας
Επθ.02 Ιστορία Αρχιτεκτονικής
Επθ.020 Πολιτική και Τέχνη Ι
Εσχ. 5στ Σκηνογραφία – Ενδυματολογία Ι
Επε.13 Τα Υλικά στη Σύγχρονη Τέχνη
ΕΘ.107 Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο
Εσχ. 5α Χαρακτική Ι
Επε.02 Χρωματολογία – Σχεδιολογία
Εσχ. 5γ Ψηφιακές τέχνες Ι – Εικονικός χώρος και σύνθεση

© 2020 eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση