Κανονισμός Σπουδών

Χρονική διάρθρωση των σπουδών 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα, στο χειμερινό και το εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και δύο (2) για εξετάσεις. Το πρώτο εξάμηνο, το χειμερινό, αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο, το εαρινό, λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων, είναι δυνατό με απόφαση του Τμήματος να συνεχιστούν τα μαθήματα τον Ιανουάριο ή τον Ιούνιο.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) εξάμηνα. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σ’ ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα για εργάσιμες ημέρες του αντίστοιχου εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε.

Διακοπές μαθημάτων και αργίες

Τα μαθήματα διακόπτονται:

 • από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την επομένη των Θεοφανείων     (διακοπές των Χριστουγέννων)
 • από την Πέμπτη της Τυροφάγου μέχρι και την επομένη της Καθαρής Δευτέρας      (διακοπές της Αποκριάς)
 • από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά (διακοπές του Πάσχα)
 • την ημέρα των γενικών φοιτητικών εκλογών
 • την ημέρα των πρυτανικών εκλογών

Επίσης, μαθήματα δεν γίνονται και κατά τις παρακάτω αργίες:

 • εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου
 • επέτειος της απελευθέρωσης της Φλώρινας, 8 Νοεμβρίου
 • επέτειος του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου
 • εορτή των Τριών Ιεραρχών, 30 Ιανουαρίου
 • εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου
 • 1η Μαΐου
 • του Αγίου Πνεύματος

Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος ορίζονται ως περίοδος θερινών διακοπών.

Παρακολούθηση των μαθημάτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι υποχρεωτική. Ο τρόπος τήρησης των απουσιών είναι ομοιόμορφος για όλα τα μαθήματα των Εργαστηρίων και καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος και έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Ειδικότερα:

Η Παρακολούθηση στα Εργαστήρια

Εφόσον η σπουδή στα εργαστήρια είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η παρουσία των φοιτητών/τριών για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Σε αυτά υπάρχει διδάσκων τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα.

Για τον εισαγωγικό κύκλο εργαστηρίων ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος να φοιτήσει, σε διάρκεια τριών (3) εξαμήνων, σε όλα τα διαθέσιμα εργαστήρια (από ένα εξάμηνο) σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τη γραμματεία. (βλ. Μαθήματα Εργαστηρίων)

Για την κατεύθυνση ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει μόνον ένα εργαστήριο και σπουδάζει σε αυτό επί πέντε (5) εξάμηνα. Στο εργαστήριο αυτό είναι υποχρεωμένος να είναι παρών τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα.

Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει σ’ αυτά αριθμό παρουσιών που να αντιστοιχεί στα 4/5 τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνει το εξάμηνο όποτε αυτό προσφέρεται.

Αλλαγή κατεύθυνσης

Αλλαγή Εργαστηρίου Κατεύθυνσης χωρίς επίπτωση στη συνολική διάρκεια σπουδών επιτρέπεται μόνο μέχρι την ολοκλήρωση του 5ου εξαμήνου σπουδών (του δεύτερου εξαμήνου στην Κατεύθυνση). Μετά το 5ο εξάμηνο σπουδών (δεύτερο εξάμηνο στην Κατεύθυνση) δεν είναι εφικτή η αλλαγή Εργαστηρίου Κατεύθυνσης.

Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος και έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. μετά από αίτηση του/της φοιτητή/τριας και επαρκή αιτιολόγηση του αιτήματός του.

Η Παρακολούθηση στα Θεωρητικά-Εργαστηριακά Μαθήµατα

Τα θεωρητικά-εργαστηριακά μαθήματα είναι τρίωρα. Η φοίτηση σε αυτά είναι υποχρεωτική. Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει σ’ αυτά αριθμό παρουσιών που να αντιστοιχεί στα 4/5 τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνει το μάθημα όποτε αυτό προσφέρεται.

Η Παρακολούθηση στα Θεωρητικά Μαθήµατα

Τα θεωρητικά μαθήματα είναι προαιρετικής παρακολούθησης με εξαίρεση τις περιπτώσεις που λόγω της φύσης του συγκεκριμένου μαθήματος ο διδάσκων γνωστοποιήσει την ανάγκη υποχρεωτικής παρακολούθησης ολοκλήρου ή μέρος του μαθήματος.

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εισαχθέντες από Κατατακτήριες (εκτός των αποφοίτων Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών ή Σχολών Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμων Σχολών του εξωτερικού) εγγράφονται στο 1ο έτος φοίτησης. Οι εισαχθέντες αναγνωρίζουν ως μαθήματα του προηγούμενου κύκλου σπουδών τους όσα έχουν συνάφεια με τα μαθήματα του Τ.Ε.Ε.Τ., χωρίς να καταχωρείται βαθμός για τα μαθήματα αυτά.

Όσοι είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών ή Σχολών Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμων Σχολών του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις απαλλάσσονται του Εισαγωγικού Κύκλου και εισέρχονται κατευθείαν στην Κατεύθυνση.

Αν ο/η εισαχθείς/είσα με Κατατακτήριες είναι απόφοιτος/η του Τ.Ε.Ε.Τ. τότε παρακολουθεί τα Εργαστήρια Κατεύθυνσης του Τ.Ε.Ε.Τ. και κανένα άλλο μάθημα. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη από την οποία αποφοίτησε στο πρώτο του/της πτυχίο. Σε περίπτωση αποφοίτων άλλων Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών ή Σχολών Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμων Σχολών του εξωτερικού εξετάζεται κατά περίπτωση ο αριθμός των πρόσθετων μαθημάτων Κατεύθυνσης που πρέπει να παρακολουθήσουν χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

Δήλωση μαθημάτων

Στην αρχή του εξαμήνου και μέσα σε διάστημα δυο εβδομάδων ο φοιτητής/τρια καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος δήλωση, η οποία περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που αποφάσισε να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Το έντυπο της δήλωσης διατίθεται από τη Γραμματεία. Κατά τη δήλωση των μαθημάτων, κυρίως των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να λάβει υπόψη του το ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου να μη συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προτίθεται να επιλέξει. Ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να παραλάβει δωρεάν τα σχετικά διδακτικά συγγράμματα και να εξεταστεί μόνο στα μαθήματα τα οποία δήλωσε κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Εννοείται ότι ο/η φοιτητής/τρια δε δικαιούται να εξεταστεί σε μάθημα το οποίο δεν έχει συμπεριλάβει στη Δήλωση Μαθημάτων που υποβάλλει στην αρχή της χρονιάς. Τα συγγράμματα χορηγούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το πρόγραμμα «Εύδοξος». Σε περίπτωση αποτυχίας σε Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα.

Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές και γίνονται και με εξουσιοδότηση μόνο τις προβλεπόμενες μέρες. Αλλαγές στις δηλώσεις των μαθημάτων δεν γίνονται.

Οργάνωση διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου. Η διδασκαλία των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων είναι υποχρεωτική εφόσον εγγραφούν έξι άτομα στο καθένα. Ο Πρόεδρος του Τμήματος προτείνει και ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. αποφασίζει αν θα πρέπει να διδαχθεί μάθημα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό και με λιγότερους από έξι φοιτητές/τριες.

Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες των μαθημάτων τη βιβλιοθήκη, τα αναγνωστήρια, τα εργαστήρια και τον υπόλοιπο εξοπλισμό της Σχολής.

Εξετάσεις

Η αξιολόγηση της επίδοσης του/της φοιτητή/τριας βασίζεται κυρίως στην τελική εξέταση μετά τη λήξη του εξαμήνου.

Ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις εφόσον έχει συμπληρώσει τον αριθμό παρουσιών που απαιτείται για κάθε μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής/τρια επαναλαμβάνει την φοίτηση το επόμενο εξάμηνο ή όποτε αυτό προσφέρεται.

Η εξέταση μπορεί να είναι – κατά την κρίση του διδάσκοντα – με φάκελο εργασιών, γραπτή ή προφορική ή άλλου είδους. Ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, χειμερινού και εαρινού, ενώ κατά τις περιόδους Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Ιουνίου μόνο στα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα Εργαστηρίου, Θεωρητικό Υποχρεωτικό ή Θεωρητικό-Εργαστηριακό Υποχρεωτικό και στις δυο εξεταστικές περιόδους ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να το δηλώσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο, ώστε να αποκτήσει εκ νέου το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Αν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, ο Πρόεδρος του Τμήματος προτείνει και ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. αποφασίζει , ύστερα από αίτηση του/της φοιτητή/τριας, να ορίσει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής, εφόσον ανήκει στους διδάσκοντες και δεν έχει αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος διδάσκων Εργαστηρίου ή Εργαστηριακού Μαθήματος κρίνει ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει ανεπαρκές επίπεδο έργου κατά την διάρκεια της εξέτασης του εξαμήνου, υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

 1. Να του ζητηθεί να προσκομίσει ένα φάκελο εργασίας στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος τον Σεπτέμβριο.
 2. Να του ζητηθεί να προσέλθει το Σεπτέμβριο για εξέταση μιας, δύο ή τριών εβδομάδων στα εργαστήρια του Τμήματος ανάλογα με τις ελλείψεις. Στη εξέταση αυτή ο/η φοιτητής/τρια θα επεξεργαστεί τις θεματικές που θα του δώσει ο υπεύθυνος διδάσκων στην αρχή της περιόδου.

Βαθμολογία

Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται και εκφράζεται με βαθμούς. Κάθε μάθημα ή διπλωματική εργασία βαθμολογείται σε ακέραιες ή και μισές μονάδες. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από το μηδέν έως το δέκα: 0-1 = κακώς, 2 – 4 = μετρίως, 5 – 6 = καλώς, 7 – 8 = λίαν καλώς, 9-10 = άριστα. Ελάχιστος ικανοποιητικός βαθμός είναι το πέντε (5). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από το διδάσκοντα και αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος το πολύ μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εξέταση του μαθήματος. Επανεξέταση ή αναθεώρηση δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση το Τμήμα μπορεί να αποφασίσει επανεξέταση σε μάθημα σε περίπτωση αποτυχίας ποσοστού μεγαλύτερου του 85% των φοιτητών/τριών που εξετάστηκαν.

Στα Εργαστήρια Κατεύθυνσης βαθμολογούν αποκλειστικά οι υπεύθυνοι/ες των τεσσάρων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης λαμβάνοντας υπ’ όψη την ακαδημαϊκή επίδοση στο Εργαστήριο Κατεύθυνσης.

Η βαθμολογία μπορεί να γίνεται με ακέραιο νούμερο ή με μισό.

Για όσους θα παρακολουθήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, όπως το ERASMUS, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής φοίτησης ο χρόνος του προγράμματος και η αντίστοιχη βαθμολογία, αφού μετατραπεί στην προαναφερόμενη βαθμολογική κλίμακα. Επίσης, τους αναγνωρίζονται οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας των μαθημάτων τα οποία παρακολούθησαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Πτυχίο – βαθμός πτυχίου

Ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν έχει φοιτήσει δέκα (10) εξάμηνα, έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τριακόσιες (300) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ή εκατόν ογδόντα (180) Ώρες Διδασκαλίας. Στο πτυχίο αναγράφεται ο βαθμός σε δεκαδική μορφή, η οποία μπορεί να έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία. Ο βαθμός μπορεί να κυμαίνεται από το πέντε (5) έως το δέκα (10). Η βαθμολογία από 5 έως 6,4 αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό «καλώς», από 6,5 έως 8,4 στο «λίαν καλώς» και από 8,5 έως 10 στο «άριστα».

Η βαθμολογία του κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή ο οποίος είναι ίδιος με τις πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος και το άθροισμα ανάγεται στην κλίμακα με άριστα το δέκα (10).

Ειδικές περιπτώσεις θεμάτων που δεν αναφέρονται στον παρόντα ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ λύνονται με προτάσεις του Προέδρου του Τμήματος και ο έγκρισή τους από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση