Εργαστήριο Διακοσμητικής

Το μάθημα/εργαστήριο πραγματεύεται τον χώρο και την δημιουργία τριδιάστατων αντικειμένων μέσα σε αυτόν. Αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην έννοια του σχεδιασμού και την κατασκευής ενός εικαστικού ή χρηστικού αντικειμένου σε μεσαία έως μεγάλη κλίμακα. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες του σχεδιασμού μοναδικού αντικειμένου, από την σύλληψη της αρχικής ιδέας έως την υλοποίησή της και την υποστήριξή της. Επίσης στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με ευρεία γκάμα υλικών και τεχνικών, παραδοσιακών και σύγχρονων, προκειμένου να μπορούν να υλοποιήσουν τις δημιουργίες τους.

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εσχ.2μ Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Διακοσμητική

© 2020 eetf.uowm.gr