Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών του 2013-14 ισχύουν για τους/τις φοιτητές/τριες που εισάχθηκαν στο Τμήμα κατά τα ακδ. έτη 2012/13 και 2013/14.

Για τους/τις φοιτητές/τριες που εισάχθηκαν στο Τμήμα πριν το 2012 ισχύει ο προηγούμενος Οδηγός Σπουδών (ακαδ. έτους 2010/11).

Ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν θα αντιμετωπίζονται με προτάσεις του Προέδρου του Τμήματος και έγκρισή τους από τον Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ..

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr