7ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εσχ.7ξ Performance IIΙ
Επε.11 Performance: Θεωρία και Πράξη
Επε.09 Ανάγλυφο – τεχνικές εικαστικών
Εσχ.7θ Αντίγραφο ΙΙΙ – Παραστατική Αρχαιολογία
Εσχ.7μ Αντικείμενο – Εφαρμογές στο Χώρο – Εγκατάσταση ΙΙΙ
Επε.08 Από την παραστατική στην ανεικονική Τέχνη – Η εικαστική σκέψη στις αρχές του 20ου αιώνα
Εγλ.4 Γλυπτική
ΠΑ.1 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση Ι
Επε.03 Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου
ΕζωΑ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 1
ΕζωΒ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 2
ΕζωΓ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 3
Επθ.54 Ιστορία και Θεωρία της κινούμενης εικόνας
Επθ.02 Ιστορία Αρχιτεκτονικής
Επθ.020 Πολιτική και Τέχνη Ι
Εσχ.7στ Σκηνογραφία – Ενδυματολογία ΙΙΙ
Επε.13 Τα Υλικά στη Σύγχρονη Τέχνη
Θ.009 Φιλοσοφία – Αισθητική
Εσχ. 7α Χαρακτική ΙΙΙ
Επε.02 Χρωματολογία – Σχεδιολογία
Εσχ.7γ Ψηφιακές τέχνες ΙΙΙ – Εικονικός χώρος και σύνθεση

© 2020 eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση