7ο εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εσχ.7ξ Performance IIΙ
Επε. 15 Performance, Χώρος, Εγκατάσταση
Εσχ. 7λ Αγιογραφία ΙΙΙ
Εσχ.7μ Αντικείμενο – Εφαρμογές στο Χώρο – Εγκατάσταση ΙΙΙ
Επε.08 Από την παραστατική στην ανεικονική Τέχνη – Η εικαστική σκέψη στις αρχές του 20ου αιώνα
Εγλ.4 Γλυπτική
ΠΑ.1 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση Ι
Επε. 16 Εισαγωγή στην Εικαστική Performance
Επε.03 Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου
ΕζωΑ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 1
ΕζωΒ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 2
ΕζωΓ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 3
Επθ.14 Ηχητικός σχεδιασμός σε οπτικοακουστικές εφαρμογές Ι
Επθ.54 Ιστορία και Θεωρία της κινούμενης εικόνας
Εσχ.7ε Κόσμημα ΙΙΙ
Επθ.021 Μεσαιωνική μνημειακή ζωγραφική στα Βαλκάνια
Εσχ.7στ Σκηνογραφία – Ενδυματολογία ΙΙΙ
Επθ.13 Σύγχρονη τέχνη και η τέχνη του ήχου
Επε.13 Τα Υλικά στη Σύγχρονη Τέχνη
Θ.009 Φιλοσοφία – Αισθητική
Εσχ.7δ Φωτογραφία ΙII
Εσχ. 7α Χαρακτική ΙΙΙ
Επε.02 Χρωματολογία – Σχεδιολογία
Εσχ.7γ Ψηφιακές τέχνες ΙΙΙ – Εικονικός χώρος και σύνθεση

© 2020 eetf.uowm.gr