Μαθήματα

Τα μαθήματα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Μαθήματα Εργαστηρίων Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τα μαθήματα των Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών οργανώνονται ως εξής:

Μαθήματα Εικαστικών Εργαστηρίων:
  1. Ζωγραφικής (τρία Εργαστήρια)
  2. Γλυπτικής   (ένα Εργαστήριο)
  3. Χαρακτικής (ένα Εργαστήριο)
Μαθήματα Εργαστηρίων Εφαρμοσμένων Τεχνών

Οι Εφαρμοσμένες Τέχνες οργανώθηκαν στα εξής εργαστήρια:

  1. Ψηφιακών Τεχνών
  2. Εκκλησιαστικών Τεχνών  
  3. Διακοσμητικής

Η ανάπτυξη των Εργαστηρίων των Εφαρμοσμένων Τεχνών θα γίνει σταδιακά και κάθε εξάμηνο θα ανακοινώνονται τα αντικείμενα που πρόκειται να διδαχθούν.

Τα μαθήματα της κατηγορίας αυτής οργανώνονται ως εξής σε μαθήματα :

  1. Μαθήματα Εισαγωγικού Κύκλου Εργαστηρίων (τρία εξάμηνα)
  2. Μαθήματα Κατεύθυνσης (πέντε εξάμηνα)
  3. Μαθήματα Διπλωματικής Εργασίας (δύο εξάμηνα)

Θεωρητικά Μαθήματα

Τα Θεωρητικά Μαθήματα οργανώνονται ως εξής:

Θεωρητικά Μαθήματα

Στα Θεωρητικά Μαθήματα περιλαμβάνονται μαθήματα από τα εξής επιστημονικά πεδία: Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αισθητικής, Θεωρίας της Τέχνης, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Μουσειολογίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Παιδαγωγικής, Διδακτικής Μεθοδολογίας.

Θεωρητικά – Εργαστηριακά μαθήματα

Πρόκειται για μαθήματα Θεωρίας-Εργαστηρίου από τα εξής επιστημονικά πεδία: Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και μαθήματα από διαφορετικούς τομείς που υποστηρίζουν τα μαθήματα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Εργαστηρίων.

Ξένη Γλώσσα

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση