Μαθήματα

Τα μαθήματα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Μαθήματα Εργαστηρίων Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τα μαθήματα των Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών οργανώνονται ως εξής:

Μαθήματα Εικαστικών Εργαστηρίων:
 1. Ζωγραφικής (τρία Εργαστήρια)
 2. Γλυπτικής   (ένα Εργαστήριο)
 3. Χαρακτικής (ένα Εργαστήριο)
Μαθήματα Εργαστηρίων Εφαρμοσμένων Τεχνών

Οι Εφαρμοσμένες Τέχνες οργανώθηκαν στα εξής εργαστήρια:

 1. Ψηφιακών Τεχνών
 2. Εκκλησιαστικών Τεχνών  
 3. Διακοσμητικής
 4. Φωτογραφίας
 5. Κοσμήματος
 6. Σκηνογραφίας
 7. Ψηφιδωτού
 8. Κεραμικής
 9. Performance art

Η ανάπτυξη των Εργαστηρίων των Εφαρμοσμένων Τεχνών θα γίνει σταδιακά και κάθε εξάμηνο θα ανακοινώνονται τα αντικείμενα που πρόκειται να διδαχθούν.

Τα μαθήματα της κατηγορίας αυτής οργανώνονται ως εξής σε μαθήματα :

 1. Μαθήματα Εισαγωγικού Κύκλου Εργαστηρίων (τρία εξάμηνα)
 2. Μαθήματα Κατεύθυνσης (πέντε εξάμηνα)
 3. Μαθήματα Διπλωματικής Εργασίας (δύο εξάμηνα)

Θεωρητικά Μαθήματα

Τα Θεωρητικά Μαθήματα οργανώνονται ως εξής:

Θεωρητικά Μαθήματα

Πρόκειται για μαθήματα που προέρχονται από τα εξής επιστημονικά πεδία: Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αισθητικής, Θεωρίας της Τέχνης, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Μουσειολογίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Παιδαγωγικής, Διδακτικής Μεθοδολογίας.

Θεωρητικά – Εργαστηριακά μαθήματα

Πρόκειται για μαθήματα Θεωρίας-Εργαστηρίου που προέρχονται από τα εξής επιστημονικά πεδία: Αρχιτεκτονική, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και μαθήματα από διαφορετικούς τομείς που υποστηρίζουν τα μαθήματα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Εργαστηρίων.

Ξένη Γλώσσα

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr