Εξαμηνιαία διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών

Για να τελειώσει τις σπουδές του ο φοιτητής/τρια πρέπει να συγκεντρώσει τις εξής Ώρες Διδασκαλίας:

115 από Εργαστήρια Εικαστικά ή Εφαρμοσμένα ( 210 Πιστωτικές Μονάδες)

65 από Θεωρητικά Μαθήματα (90 Πιστωτικές Μονάδες)

Σύνολο 180 Ώρες Διδασκαλίας (300 Πιστωτικές Μονάδες)

Οι Πιστωτικές Μονάδες αναγράφονται ως Π.Μ. και αντιστοιχούν στα ECTS

Οι Ώρες Διδασκαλίας (Εργαστηριακής ή Θεωρητικής) αναγράφονται ως Ω.Δ. και αντιστοιχούν στις προηγούμενες Δ.Μ. (Διδακτικές Μονάδες).

Comments are closed.

© 2020 eetf.uowm.gr