Διδακτορικά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ -2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Σχετικά αρχεία ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ -2 (18 kB)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (433 kB)

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2022-23

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2022-23

Tροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος

  ΦΕΚ τ. Β’ 6652_31-12-2021 Σχετικά αρχεία ΦΕΚ τ. Β' 6652_31-12-2021 (154 kB)

Ανάρτηση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ακ. έτους 2020-2021

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ακ. έτους 2020-21 Σχετικά αρχεία Ανάρτηση αποτελεσμάτων ακ. έτους 2020-21 (43 kB)

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ουσιαστική συνεισφορά των...   Περισσότερο

© 2020 eetf.uowm.gr