Εργαστήριο Εκκλησιαστικών τεχνών

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι οι Εικαστικές Τέχνες που έχουν αναπτυχθεί και ασκούνται εξ αφορμής του εκκλησιαστικού γεγονότος στην μακραίωνη διαχρονία του (Ιερά και Λαϊκή εικαστική Παράδοση).
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας στο εύρος της θεωρίας και πράξης των Λειτουργικών Τεχνών, εμπλουτίζοντας την εικαστική του παιδεία με την πολιτιστική αυτή κληρονομιά, παρέχοντας ταυτόχρονα επαγγελματική εξειδίκευση στην άσκησή τους. Παράλληλα διερευνάται η εικαστική γλώσσα του Ιερού διαπολιτισμικώς, οι επιρροές και ο διάλογος μεταξύ των εικαστικών παραδόσεων. Ενθαρρύνεται η εικαστική έρευνα των φοιτητών/τριων σε γενικά και ειδικά θέματα που αφορούν στο αντικείμενό των Λειτουργικών Τεχνών στη προσωπική εικαστική τους σπουδή και έργο, αποβλέποντας στη διερεύνηση και συνέχεια της εικαστικής μας ταυτότητας στο σύγχρονο εικαστικό γίγνεσθαι. Δίνεται επίσης έμφαση στο πως επηρεάζονται αλλά και επηρεάζουν οι Τέχνες αυτές τη Σύγχρονη Τέχνη.
Η διαμόρφωση της εικαστικής εκπαίδευσης του/της φοιτητή/τριας συνίσταται στα εξής: α. να αντιληφθεί το αντικείμενο και τη θεματική των Λειτουργικών Τεχνών, β. να εξοικειωθεί με τη μαστορική, τις ιδιαιτερότητες των υλικών και τεχνικών, για να γίνει «μάστορας» προτού μεταμορφωθεί σε καλλιτέχνη μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών, γ. να συνειδητοποιήσει τις σημερινές ανάγκες αυτών των Τεχνών, και δ. να επιχειρήσει εν τέλει την προσωπική του πρόταση ως σύγχρονος καλλιτέχνης.
Το Tμήμα παρέχει προς το παρόν τα εργαστηριακά μαθήματα της Εκκλησιαστικής Ζωγραφικής – Αγιογραφίας (φορητή εικόνα, εγκαυστική, τοιχογραφία) και Ψηφιδωτού, ενώ προβλέπονται μελλοντικά, Ξυλογλυπτική, Βιτρό, Γενικές Αρχές Συντήρησης Έργων Τέχνης και Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών. Τα εργαστηριακά μαθήματα αγιογραφίας και Ψηφιδωτού εντάσσονται σε κοινό Εργαστήριο (Εκκλησιαστικών Τεχνών) και δίνεται η δυνατότητα επιλογής και εξειδίκευσης σε τεχνική αναλόγως των ενδιαφερόντων του/ της φοιτητού/τριας τόσο στον Εισαγωγικό Κύκλο όσο και στα μαθήματα εμβάθυνσης.

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εσχ.2λ Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Αγιογραφία

© 2020 eetf.uowm.gr