Εργαστήριο Χαρακτικής – Έντυπης Τέχνης

Οι σπουδές στην εικαστική χαρακτική, έχουν ως στόχο να διαμορφώσουν καλλιτεχνικές δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα στο φοιτητή, με τρόπον ώστε, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική πολυμορφία και τις τεχνικές καινοτομίες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή, ο φοιτητής να είναι σε θέση να αναπτύξει μια προσωπική έρευνα και καλλιτεχνική παραγωγή τόσο το σχεδιασμό και στη χάραξη, όσο και στην επεξεργασία και πειραματισμό της σύγχρονης εικαστικής εκτύπωσης. Βαθυτυπία, ξυλογραφία, μεταξοτυπία, λιθογραφία, φωτογραφία, γραφικά υπολογιστών, τεχνικές εκτύπωσης, καθώς και η αισθητική και ιστορική γνώση των διαδικασιών της έντυπης τέχνης, αποτελούν επαρκή μεθοδολογικά και κριτικά εργαλεία για την απόκτηση της προσωπικής εικαστικής γλώσσας, αλλά και την διατήρηση και την καταλογογράφηση των μουσείων και συλλογών έντυπων έργων τέχνης.
Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι το πλάσιμο της χαρακτικής και έντυπης εικόνας. Η χαρακτική γραφή ως εικαστικός λόγος προκύπτει μέσα απο μια σειρα χειρισμών των υλικών. Η ιδιαιτερότητα κάθε υλικού, η σχέση των υλικών μεταξύ τους, και ο τρόπος χειρισμού τους καθορίζουν τη χαρακτηριστική μορφή κάθε τεχνικής διαδικασίας. Οι τεχνικές διαδικασίες που πραγματεύεται το εργαστήριο παρουσιάζονται σε μια κλίμακα που έχει ως εκκίνηση τον παραδοσιακό τρόπο εφαρμογής τους και διευρύνεται στη σύγχρονη αντιμετώπισή τους ως τον πειραματισμό και την έρευνα.
Η Χαρακτική είναι η τέχνη που λειτουργεί με την πολλαπλότητα, χαρακτηριστικό που της εξασφαλίζει μια μεγάλη δυνατότητα διάχυσης της εικόνας και των μηνυμάτων της σε μεγάλο βεληνεκές. Αυτό το πολύτιμο προνόμιο της Χαρακτικής και των εκτυπώσεων έχει εφαρμογή σε αρκετές από τις πρωτοβουλίες και τις εικαστικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό ιστό από το Εργαστήριο Χαρακτικής κ’ Εντυπης Τέχνης που έχει την πρόθεση να ενεργοποιείται σ’ αυτή την κατεύθυνση όλο και περισσότερο.
Το χαρακτικό έργο μεταφέρεται εύκολα καθώς η εκτύπωσή του πραγματοποιείται συνήθως πάνω σε ελαφρά ύλη, (χαρτί ή ύφασμα). Συναθροίζοντας την ιδιότητα της πολλαπλότητας με την ευκολία στη μεταφορά του χαρακτικού αντίτυπου αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη ευχέρεια που αποκτά η διακίνησή του παντού, σε κάθε χώρο. Τα χαρακτικά έργα των φοιτητών παρουσιάζονται σε εκθέσεις σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, προτείνονται σε λευκώματα τέχνης, σε exlibris, σε καταθέσεις διαμαρτυρίας ή κοινωνικού σχολιασμού, πλαισιώνουν επετειακές εκδηλώσεις τέχνης και λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα εφαρμογών.
Σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε εργασίες και project, δράσεις και εκθέσεις που οργανώνει το Εργαστήριο Χαρακτικής και Έντυπης Τέχνης σε συνεργασία με άλλα Εργαστήρια , άτομα ή φορείς.
Το εργαστήριο καλεί στη Σχολή Καλών Τεχνών άτομα και εκπροσώπους φορέων για εργαστηριακά σεμιναριακά μαθήματα, διαλέξεις, παρουσιάσεις εικαστικού έργου και συνεντεύξεις.

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εχα.1 Βασικό Εργαστήριο – Χαρακτική
Εσχ. 5α Χαρακτική Ι
Εσχ. 6α Χαρακτική ΙΙ
Εσχ. 7α Χαρακτική ΙΙΙ

© 2020 eetf.uowm.gr