Εργαστήριο Performance Art (Επιτελεστικές Καλλιτεχνικές Δράσεις)

Το εργαστήριο εστιάζει στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία στην performance και στις υβριδικές πρακτικές που αναπτύσσονται από την αλληλεπίδραση της με άλλα δημιουργικά πεδία όπως τα media και το design. Η θεματική του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνει την ιστορική ανασκόπηση του μέσου στον 20ο αιώνα, τη θεωρητική ανάλυση όρων και ορισμών, την εξερεύνηση των βασικών στοιχείων της performance μέσα από ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και την ανάπτυξη ατομικών performance των φοιτητών/τριων για παρουσίαση τους εκτός Πανεπιστημίου σε συνεργασία με άλλους φορείς ή στο δημόσιο χώρο. Στόχος είναι οι φοιτητές/τριες να εξοπλιστούν με δεξιότητες που έχουν σχέση με το μέσο, να αναγνωρίσουν και να είναι σε θέση να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται με τον χώρο, το κοινό και τους άλλους performer, να εξερευνήσουν βιωματικά τις παραπάνω σχέσεις μέσα από δομημένους αυτοσχεδιασμούς και τέλος να διαπραγματευτούν εννοιολογικά τη θεματολογία της performance και να εξερευνήσουν κριτικά τα όρια του μέσου.

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εσχ.2ξ Performance Art (Επιτελεστικές Καλλιτεχνικές Δράσεις)
Εσχ.5ξ Performance I
Εσχ.6ξ Performance II
Εσχ.7ξ Performance IIΙ

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση