Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών

Τα μαθήματα του εργαστηρίου ψηφιακών τεχνών πραγματεύονται τη πολυμορφική διάδραση που συντελείται μεταξύ της τέχνης και της ηλεκτρονικής εποχής, σε μια σειρά διαφορετικών πεδίων αντίστοιχων με τις πολυμορφικές εκφάνσεις της σύγχρονης τέχνης. Στόχος είναι η παρουσίαση των εννοιών της πλαστικής γλώσσας της ψηφιακής εικόνας και ήχου όπως αυτές αναπτύσσονται στα πολλαπλά πεδία διαχείρισης και επικοινωνίας τους σήμερα (φωτογραφία, video, design, animation, διαδίκτυο κ.α.), η κατάκτηση των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων για την ανάδειξη των ποιοτικών δυνατοτήτων του ψηφιακού υλικού, η γνωριμία μεθόδων επεξεργασίας και διασύνδεσης της οπτικοακουστικής πληροφορίας στον εικονικό και πραγματικό χώρο , η έρευνα της εννοιολογικής υπόστασης του ψηφιακού έργου μέσα από τη βοήθεια διαλέξεων, προβολών, ασκήσεων και συζητήσεων και η σύνδεση των παραγόμενων έργων με το κοινωνικό και εικαστικό γίγνεσθαι. Οι περιοχές εμβάθυνσης του εργαστηρίου είναι η ψηφιακή φωτογραφία, το video, το τρισδιάστατο και δισδιάστατο animation, οι διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές, η ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου, οι ψηφιακές γραφικές τέχνες και η εικονογράφηση.

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εψεφ.1 Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Ψηφιακές Τέχνες
Εσχ. 5γ Ψηφιακές τέχνες Ι – Εικονικός χώρος και σύνθεση
Εσχ.6γ Ψηφιακές τέχνες ΙΙ – Εικονικός χώρος και σύνθεση
Εσχ.7γ Ψηφιακές τέχνες ΙΙΙ – Εικονικός χώρος και σύνθεση

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση