Αντίγραφο Ι – Παραστατική Αρχαιολογία

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Επιστημονικός συνεργάτης
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.5θ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το εργαστηριακό μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση σε τεχνικές και τεχνοτροπίες που έχουν ασκηθεί στην παραγωγή έργων τέχνης από την αρχαιότητα, πρωτοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο και σε όλα τα υποστρώματα (φορητά, τοιχογραφίες, επιδαπέδια,). Κάθε φορά επιλέγεται ένα είδος τεχνικής ζωγραφικής ή ψηφιδωτού (εγκαυστική, αυγοτέμπερα, ελαιογραφία, νωπογραφία, secco, έμμεση – άμεση ψηφοθέτηση) και αναλόγως του επιλεγμένου έργου περιλαμβάνει εφαρμογές: προετοιμασίας επιφανειών (κονιάματα, επιχρίσματα, αδρανή υλικά, κόλλες), τύπου και μορφής χρυσώματος, χρωστικών – πιγμέντων, βερνικιών, κοκ. Η άσκηση αποσκοπεί στην εκμάθηση παραγωγής αντιγράφων έργων τέχνης, τόσο για την αξιοποίηση τεχνικών και τεχνοτροπιών στην προσωπική καλλιτεχνική εργασία, όσο και για εφαρμογές στην αγορά εργασίας, και προσφέρεται αναλόγως των απαιτήσεων του έργου από ένα μέχρι και τρία εξάμηνα.

Βιβλιογραφία

Δοξιάδη Ευ., Τα πορτρέτα Φαγιούμ, Εκδόσεις Αδάμ, 1997

Χατζηδάκης Μ., Ο κρητικός Ζωγράφος Θεοφάνης, Εκδόσεις Ι.Μ. Σταυρονικήτα, 2007

Μουρίκη Ντ., Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής της Χίου, Α-Β, Εκδόσεις Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1985

© 2020 eetf.uowm.gr