Χαρακτική ΙΙ

6ο εξάμηνο, Εργαστήριο Χαρακτικής – Έντυπης Τέχνης

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος Εσχ. 6α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Συνέχεια στην εμβάθυνση των τεχνικών διαδικασιών και συνδυασμός τους:  Βαθυτυπία (οξυγραφία, τονική οξυγραφία, ξηρή χάραξη σε διάφορα υλικά, τεχνική μελανιού–ζάχαρης, τεχνική μαλακού βερνικιού, μαύρη τεχνική, spit bite κ.α.). Υψιτυπίας: λινόλεουμ, ξυλογραφία, κολλαγραφία κ.α.. Πειραματικών τεχνικών: μονότυπου, μονοτυπίας, mokulito (λιθογραφία), electro-etching (ηλεκτρόλυση μετάλλου), toner transfer  (μεταφορά toner). Οικολογικών τεχνικών: κολλαγραφία, carborundum, ξηρή χάραξη με ηλεκτρικά πολυεργαλεία. Επιπεδοτυπία: λιθογραφία σε αλουμίνιο. Μεταξοτυπία. Τεχνικές μελανώματος (viscosity, a la poupée). Chine-collé.Μεταξοτυπική μέθοδος κι εφαρμογή της σε διάφορα πεδία εκτυπωτικής δραστηριότητας. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην χάραξη (CNC-laser cut, 3D printing). Συνδυαστικές προσεγγίσεις στην εκτύπωση (plotter, PVC). Εστίαση σε προσωπικές εικαστικές αναζητήσεις των φοιτητών μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η χαρακτική και οι εκτυπώσεις. Εστίαση στη δυνατότητα της πολλαπλότητας, του συνδυασμού χαρακτικής με τον έντυπο λόγο, συνδυασμό της χαρακτικής με την ψηφιακή τεχνολογία και με άλλες εικαστικές γλώσσες καθώς και με άλλες μορφές τέχνης. Το χαρακτικό έργο και ο ρόλος του στη σύγχρονη τέχνη. Συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών σε ερευνητικές ομάδες εργασίας και σε ομάδες προετοιμασίας εικαστικών εκθέσεων.

Μαθησιακά Aποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση:

  • Να αρθρώσουν προσωπικό εικαστικό λόγο μέσα από τη χαρακτική γλώσσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
  • Να λειτουργήσουν δημιουργικά χωρίς φραγμούς και περιορισμούς ως προς τις τεχνικές διαδικασίες, τα υλικά και το μέγεθος διαστάσεων της εκτύπωσης των έργων.
  • Να γνωρίσουν τη δεοντολογία που διέπει το χώρο της τέχνης και ειδικά το χώρο της έντυπης τέχνης.

© 2020 eetf.uowm.gr