Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση Ι

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κασίδου Στυλιανή
Κωδικός Μαθήματος ΠΑ.1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 6
Προαπαιτούμενα μαθήματα Παιδαγωγική Ι και Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών

Στόχος του μαθήματος

Το μάθημα αποβλέπει στην συλλογή εμπειριών και γνώσεων με μια πρώτη επαφή του φοιτητή με τη σχολική τάξη βάσει προγράμματος που σχηματίζεται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα και τους αντίστοιχους διευθυντές της εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με παρακολούθηση δια ζώσης διδασκαλιών οι οποίες πραγματοποιούνται σε σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. καθώς και ανάλυση και αξιολόγηση των διδασκαλιών.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρητικά το μάθημα στηρίζεται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των διαφόρων επιπέδων της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) τα οποία προσφέρουν ένα ικανοποιητικό οδηγό για την εκτέλεση των «εικαστικών» που είναι ένα πολύπλευρο και πολυδιάστατο μάθημα, που απαιτεί δραστήριο και δημιουργικό εκπαιδευτικό, αλλά και μαθητές με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα ο φοιτητής πρέπει να επικεντρώνει τη προσοχή του:

  • Στη δημιουργικότητα και τη δράση του μαθητή, τη παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από μέρους του, τη συμμετοχή του στις εικαστικές τέχνες.
  • Στη γνώση και τη χρήση των υλικών, των μέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές μορφές.
  • Στην ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του φαινομένου της Τέχνης γενικότερα και
  • Στη κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και της συμβολής της τέχνης στην εξέλιξη της κοινωνίας διαχρονικά και συγχρονικά.

Βιβλιογραφία

Βάος Αντώνης. Ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών. Το καλλιτεχνικό εγχείρημα ως παιδαγωγική πράξη, Τόπος 2008

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/depps-aps/depps-aps_eikastikon_dimotiou_gymnasiou.pdf

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/dimotiki%20texni%2001%20K07D.pdf
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_geniki_texni_01_K07M.pdf

© 2020 eetf.uowm.gr