Δημιουργική Γραφή

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Βακάλη Άννα
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Κωδικός Μαθήματος Επθ.07
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Περιεχόμενο μαθήματος: Προφορικός και γραπτός λόγος. Τα είδη του λόγου. Η γραφή ως περιγραφικός τρόπος: ως «γραμμικό» και ως «ελεύθερο σχέδιο». Ασκήσεις ύφους. Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, μικρές ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες, φροντιστηριακές ασκήσεις σε ομάδες.

Βιβλιογραφία

Σουλιώτης, Μ. (2009). Μου αφήνεις 50 δραχμές για τσιγάρα;. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονία

Τσέχωφ, Α. (2007). Η τέχνη της γραφής (P. Brunello, Επιμ., Β. Ντινόπουλος, Μεταφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

© 2020 eetf.uowm.gr